Galtarö barnkoloni

Bild på huset Tallkotten på Galtarö barnkoloni.

Galtarö barnkoloni i Stenungsunds kommun är från början av 1930-talet. Anläggningen ägs av föreningen Majblomman och den ursprungliga målgruppen var barn som riskerade att drabbas av tuberkulos. Sidan ingår i temat Fritidslivets miljöers avsnitt om barnkolonier.

Galtarö barnkoloni ligger i Ödsmål i Stenungsunds kommun. Anläggningen började uppföras under 1930-talet. Föreningen Majblomman är ägare och initiativtagare till anläggningen som används för lägerverksamhet för barn och tonårsgrupper. Den ursprungliga målgruppen var barn med risk att drabbas av tbc.

På Galtarö barnkoloni fanns det 1939 plats för 34 barn i åldrarna 6-13 år, fördelningen var jämn mellan flickor och pojkar. Barnen kom från olika delar av landet. Anläggningen växte under 1940-talet och säsongen varade ett par månader.

En beskrivning av anläggningen 1948 ger en mycket bra tidsbild av husens utseende när anläggningen var nästan ny. Enligt den bestod den då av fem byggnader, ”Ettan” till och med ”Femman”.

Idag finns här fyra bostadspaviljonger, delvis med andra namn. I en av paviljongerna finns ett storkök. 2006 vistades ca 150 barn mellan åtta och sexton år på Galtarö under två veckor. Säsongen består totalt av åtta läger fördelade på fyra perioder.

Bild på byggnaden Arken på Galtarö barnkoloni

ARKEN, tidigare ETTAN. Foto: Bohusläns museum.

Arken tidigare Ettan

Arken fungerar som huvudbyggnad. Byggnaden är uppförd 1938 för 32 barn. Här lagades maten som hämtades till de andra byggnadernas matsalar. Den ligger omgiven av träd med långsidan mot havet. Den är klädd med träpanel och är vitmålad. En bred trappa med fyra steg går upp till ytterdörren. Dörren består av en enkeldörr med karosseripanel och har på den högra sidan ett stående avlångt ljusinsläpp. Över dörren finns ett platt entrétak med en rund armatur.

Den var enligt beskrivningen 1948 uppdelad i en avdelning för flickor med en sovsal för 13 flickor samt ett mindre rum för 3 flickor. Tvättrum med 8 tvättställ av porslin, fack för handdukar, hylla ovanför med fasta ringar för tandborstmuggar. I sovsalarna fanns järnsängar med låga sidogavlar och kedjebotten. Vaddmadrasser, filtar och bredvid varje säng fanns fack för barnens personliga tillhörigheter. Pojkarnas avdelning var motsvarande med samma antal sovplatser. Det fanns även ett isoleringsrum för sjuka barn.

Föreståndarinnans rum var inrett med garderob och tvättställ. För att hålla koll på barnens eventuella sjukdomar fanns ett kontor med undersökningsrum och tvättställ. I tamburen fanns hatthylla och för brandriskens skull en pytsspruta.

Matsalen var stor och ljus och hade tre långbord, öppen spis och en liten sittgrupp för personalen. Förrådsrummet var välutrustat med linne och reservsängkläder mm samt ett medicinskåp. Eftersom all mat lagades i denna byggnad fanns ett stort kök som redan 1948 delvis var utbyggt, ytterligare en utbyggnad skulle komma på 1980-talet. Köket var välutrustat med två elektriska spisar, en vedspis, en vask med kran, arbetsbänk av fernissad masonit, diskmaskin, rostfri diskbänk med diskho, skåp och två skafferier. Till köksavdelningen hörde även ett personalrum med garderob och tvättställ för kokerskan, två personalrum med två sängar i vardera även dessa utrustade med garderob och tvättställ.

Under huset var källare med matkällare som hade nätskåp, torrförråd, 2 kylrum renseri med arbetsbänkar av marmor och av trä samt en rostfri bänk med diskho och vask.

Bild på byggnaden Ventilen på Galtarö barnkoloni.

VENTILEN, tidigare TVÅAN Foto: Bohusläns museum.

Ventilen tidigare Tvåan

Tvåan, idag Ventilen, är byggd för 30 barn plus personal. Byggnaden har smal träpanel utan locklister målat i vitt, fönstren är målatde ljust blått. De två entréerna minner om anläggningens moderna tankar. Över ingångarna finns ett fint rundat tak klätt med plåt. Taket har en hörnstolpe bestående av en järnkolonn. Upp till dörrarna går trappor av trä.

Enligt en beskrivning från 1948 var byggnaden inredd enligt följande: Innanför dörrarna finns på var sida ett kapprum med skohylla och skofack samt ett städskåp. Ett isoleringsrum för sjuka barn som är inrett med tvättställ och garderob. Två personalrum med två sovplatser, garderob och tvättställ som är placerade en i var ände på byggnaden. En sovsal för 12 barn, två sovsalar för 8 barn vardera samt ett sovrum för 3 barn. I sovutrymmena fanns byrå med en låda för varje barn och en pall med fack för personliga saker.

Förutom sovutrymmen finns en matsal med tre långbord och en öppen spis, ett förråd och ett litet kök. Idag har byggandens sovsalar byggts om till mindre rum, och toaletter och duschar installerats.

Bild på byggnaden Fyren på Galtarö barnkoloni

FYREN, tidigare FYRAN. Foto: Bohusläns museum.

Fyren tidigare Fyran

Fyran som idag är omdöpt till Fyren är uppförd 1945. Byggnaden ligger i ett höjdläge med en gräsyta ner mot havet. Den har träpanel utan locklist och är målad i gult.

Byggnaden beskrivs 1948: Två tamburer med hatthylla och skofack. Två tvättrum med fem tvättställ i vardera, fack för handdukar, hylla för tandborstglas. Sovrummen var 5 stycken 3 med 8 sängplatser i varje och två med 4 sängplatser i varje.

Idag finns två och fyrabäddsrum. Det fanns två isoleringsrum och de hade som i de övriga byggnaderna garderob och tvättställ. För personalen fanns två rum med garderob och tvättställ med två sovplatser i varje. Matsalen hade öppen spis och tre långbord. Byggnaden hade även ett litet kök med skafferi.

Bild på byggnaden Femman, Galtö barnkoloni

TALLKOTTEN, tidigare FEMMAN, på ett äldre vykort. Foto Bohusläns museums arkiv.

Tallkotten tidigare Femman

Femman, idag Tallkotten, uppfördes 1946 och hade plats för 32 barn. Byggnadens utformning liknade de andra byggnaderna på området. Byggnaden är rektangulär klädd med träpanel och är gulmålad. Fönstren består av kopplade bågar som målats vita. En trappa i trä leder upp till entrédörren som består av en enkeldörr med spegel nedtill och sex rutor upptill. Ovanför dörren finns ett överljusfönster. Entrétaket har en armatur och hålls upp av två metallstolpar som har en påbyggd del med speglar upptill och nedtill. Ovanför entrétaket i falsad plåt sitter en halvcirkel med utskurna dekorationer. Räcket är ett platt smidesräcke som i nederdelen formats till en platt spiral.

Byggnaden beskrevs 1948 så: Här fanns tambur med hatthylla och skåp, 4 wc, en för flickorna två för pojkarna och ett för personalen. Tvättrummen som vi ser idag har inte nämnvärt förändrats. I varje tvättrum finns fem stycken handfat, en fotbalja och en vask. Byggnaden har 4 sovrum med plats för 8 barn i varje. Idag finns två och fyrbäddsrum.

Rummen hade våningssängar, garderob och en byrålåda för personliga tillhörigheter. Personalen bodde i fyra olika rum, varav kokerskan hade ett. De övriga var två tvåbäddsrum och ett för tre personer och detta rum hade även wc. Matsalen hade tre långbord och en öppen spis.

Disken togs omhand i ett speciellt rum med två hoar och skåp, köket var utrustat med två elektriska spisar, rostfri bänk och matplats för personalen. På vinden fanns ett rum för besökare och ett stort utrymme för barnen att leka på vid dåligt väder. I källaren fanns matkällare, förråd, tvättstuga och renseri med diskbänk.

Bild på vinjett för Fritidlivets miljöer

FRITIDSLIVETS MILJÖER

Var vi tillbringar vår fritid är en allt viktigare fråga. Sommarstugan, idrottshallen eller badplatsen. Vi förknippar dem med avslappning, välmående, aktivitet. Kanske något av de mest karaktäristiska miljöer som 1900-talet burit fram.

Läs mer om tio välbevarade kolonier längs Västkusten:

Barnkolonier eller ”kollo”
Alingsås skollovskoloni
Ammenäs barnkoloni
Barnens by
Grangärde skollovskoloni
Grängesbergs skollovskoloni
Lysestrands barnkoloni
Stora Hals barnkoloni
Sundhammars barnkoloni
Tollenäs barnkoloni