Våra pedagoger

Konstlektion pågår i Johnsonhallen

Bohusläns museum och konsthall bedriver pedagogisk verksamhet inom tre områden: arkeologi, kulturhistoria och konst/samtidskonst. Detta ger oss en unik möjlighet att både arbeta med fördjupning inom och korsbefruktning mellan våra områden.

Våra tre områden

Vi pedagoger har kompetenser som gör att vi har specialkunskaper inom tre områden. Vi ser detta som en tillgång som gör att vi kan erbjuda såväl fördjupning som bredd i vår pedagogiska verksamhet. Detta innebär också att vår pedagogik har delvis olika utgångspunkter, även om vår värdegrund är gemensam.

Arkeologi

Inom arkeologin arbetar vi med föremålen och landskapet som källmaterial och vill förmedla kunskap om den tidiga människans historia genom engagemang och berättarglöd.

Kulturhistoria

Med den kulturhistoriska pedagogiken vill vi på ett lustfyllt sätt levandegöra historien och utveckla intresset för de historiska- och kulturella perspektiven. Genom att medvetandegöra oss som kulturvarelser vill vi inspirera till nyfikenhet och nya kunskaper.

Konst/samtidskonst

Med konstpedagogiken vill vi utforska mötet med konst/samtidskonst i process och genom delaktighet. Ibland på traditionella sätt, andra gånger genom mer experimentella metoder. I centrum står individens rätt att få tillgång till konstens språk och uttrycksformer.

Kulturhistorisk visning i Båthallen
Kulturhistorisk lektion i lekrummet
Naturlektion i Båthallen
Samtidskonstlektion i konsthallen
Kulturhistorisk visning i Båthallen Kulturhistorisk lektion i lekrummet Naturlektion i Båthallen Samtidskonstlektion i konsthallen

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att tillgängliggöra arkeologi, kulturhistoria, konst/samtidskonst för barn och unga. Detta gör vi främst genom lektioner i våra utställningar och andra pedagogiska aktiviteter. Vi ser oss som ett komplement till skolornas ordinarie undervisning. Vårt mål är att skolklasser såväl i Uddevalla som i övriga Västra Götalandsregionen skall ta del av vår verksamhet.

Kontakta oss

Vill Du som lärare veta mer om vad vi kan erbjuda? Kontakta oss gärna för att få mer information.

Arkeologi

Museipedagog/arkeolog Christina Toreld
0702- 18 25 20
christina.toreld(at)bohuslansmuseum.se

Kulturhistoria

Museipedagog Elisabeth Corsander
0522-65 65 31
elisabeth.corsander(at)bohuslansmuseum.se

Konst/samtidskonst

Curator Pedagogik/Konstpedagog Birgitta Åhlund
0522-65 65 33
birgitta.ahlund(at)bohuslansmuseum.se