Vår pedagogik

Ett barn som undersöker en fjäril

För oss står mötet med eleverna i centrum. Vi vill skapa en välkomnande atmosfär och stimulera till nyfikenhet och lärande. Vårt mål är att varje elev skall göras delaktig. Lusten att utforska och upptäcka finns hos alla!

Vår pedagogiska idé

Vår pedagogiska idé bygger på delaktighet där vi utgår från elevens egna kunskaper och upplevelser. Vår utmaning är att skapa öppenhet för olika uttrycksformer och kulturyttringar. Vi vill försöka vidga perspektiven så att eleven får ”fler ögon” att se med.

Vår pedagogik vilar på en vetenskaplig grund och bygger på ett humanistiskt förhållningssätt. Kunskap är något som skapas och det ligger i dess natur att den förändras och utvecklas med tiden. Det vi vet idag kan se annorlunda ut i morgon. Vi räds inte svåra frågeställningar utan vi möter alltid eleverna rakt, ärligt och med respekt.

Vår kompetens

Vi som är pedagoger har utbildning inom arkeologi, naturvetenskap, kulturhistoria och konstvetenskap samt pedagogisk kompetens. Vi strävar efter att kontinuerligt uppdatera och utveckla våra kunskaper inom respektive område. På museet finns stor sakkunskap som vi gärna använder oss av för att ytterligare vidga vårt eget kunnande.

Tre nyckelord

  • Kunskap

    Vi förmedlar aktuell kunskap på en nivå anpassad efter gruppen.

  • Glädje

    Natur, kultur och konst är en källa till glädje för oss och det vill vi dela med oss av.

  • Delaktighet

    Barn och ungas frågor och intresse styr aktivitetens innehåll.