Personuppgifter

Bohusläns museum värnar om allas personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa lagar och regler för dataskydd. I denna policy finns information om hur dina personuppgifter behandlas.

Ansvarig för dina uppgifter

Stiftelsen Bohusläns museum
Orgnr 958500-1762, Museigatan 1 451 19 Uddevalla
Postadress: Box 403, 451 19 Uddevalla
Telefon: 0522-656500
E-post: dataskydd@bohuslansmuseum.se

Kontaktpersoner

 • Mari Trollvik, 0522-65 65 71, mari.trollvik@bohuslansmuseum.se

Vilka uppgifter behandlar vi?

 • Vi behandlar personuppgifter som du lämnat till oss i samband med t ex köp/fakturering, program- och konferensverksamhet, utskick av exempelvis månadsprogram och vernissagekort, jobbansökan, beställning av bilder med mera.
 • Exempel på personuppgifter: Namn och kontaktuppgifter som adress, e-post, telefon, personnummer.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Administration av tex köp i butiken och på webben

 • För att kunna fullfölja vårt åtagande som leverantör måste vi kunna spara och behandla kontaktuppgifter.

Marknadsföring

 • Dina kontaktuppgifter behövs om du lämnat ditt samtycke för utskick av t ex månadsprogram och vernissagekort. Lämna samtycke är frivilligt men en förutsättning för att få utskick i marknadsföringssyfte. Detta gäller även utskick via e-post.

Jobbansökan

 • Administration i samband med jobbansökan. För att kunna hantera ansökan måste vissa personuppgifter hanteras.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

 • Dina uppgifter hanteras endast av behöriga personer inom vår organisation.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

 • Personuppgifter för att kunna behandla och administrera dina köp eller annan beställning, sparas inte längre än nödvändigt för att vi skall kunna genomföra tjänsten.
 • Enligt bokföringslagstiftning sparar vi nödvändiga uppgifter om dig i 7 år.*
 • Om du lämnar samtycke till utskick i marknadsföringssyfte så sparas dessa uppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta använda dina uppgifter för marknadsföringssyften.
 • Dina uppgifter kan i vissa fall sparas längre än vad som nämns ovan. Det är i de fall vi är skyldiga enligt lag, myndighetsbeslut eller förordning.*

Vad har du själv för möjligheter?

 • Du har rätt att när som helst återkalla samtycke vilket innebär att vi inte kommer att använda dina uppgifter för syftet du tidigare lämnat ditt samtycke till. Uppgifterna kan dock behövas för annat syfte enligt denna policy.*
 • Du har när som helst, utan kostnad, rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också, under vissa förutsättningar, rätt att begära radering eller rättning av felaktiga uppgifter.*
 • Har du frågor eller efterfrågar information om egna personuppgifter maila: dataskydd@bohuslansmuseum.se

* skatteregler, bokföringsregler, pensions- och löneregler etc

Om cookies

 • Vi använder cookies för att sajten bohuslansmuseum.se ska fungera så bra som möjligt.

Vad är en kaka/cookie?

 • En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren.
 • Det finns två typer av kakor:
  • Varaktiga kakor: Detta är en fil som sparas på besökarens dator som ligger kvar tills varaktighetstiden går ut. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen. De försvinner tidigare om besökaren väljer att rensa bort kakor från webbplatsen.
  • Sessionskakor: Denna kaka lagras temporärt i besökarens dators minne under den tiden som besökaren är på webbplatsen. Den försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

Vilka kakor finns på bohuslansmuseum.se?

 • På bohuslansmuseum.se används både sessionskakor och varaktiga kakor. Några av kakorna är nödvändiga för att Bohusläns museums webbplats ska fungera.

Analysverktyg för webbstatistik

 • Bohuslänsmuseum använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet med detta är att förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen.
 • Informationen som skapas av dessa cookies, genom din användning av webbplatsen, vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.
 • Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.
 • Om du inte vill att dina besök på Bohusläns museum webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare.

Hur gör jag för att ta bort kakor?

 • Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder kakor kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator. Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga kakor att lagras.
 • Webbplatsen MinaCookies.se beskriver hur du kan ta bort kakor i webbläsare.