Samtidskonst

Om Konsthallen

Upptäck Konsthallen!

I Konsthallen möter du samtidskonstens olika uttryck. Här visas ett flertal utställningar med regional, nationell och internationell konst varje år. För oss är det viktigt att du som besökare kan möta angelägen konst av god kvalité på nära håll.

Fördjupa upplevelsen

I samband med utställningarna har vi visningar och programverksamhet och ofta finns det möjlighet att möta konstnärerna vid vernissager och föreläsningar. Med utställningar och program vill vi väcka engagemang i aktuella samtidsfrågor – såväl samhälleliga som existentiella. Skapa möten och fördjupa upplevelsen hos dig som besökare och verka för att göra samtidskonsten tillgänglig för alla.

Konstpedagogik

För oss är det extra viktigt att uppmuntra intresset för konst hos barn & unga. Detta vill vi göra både genom att se på konst, samtala om den och ge plats för den egna kreativiteten. Skolan erbjuds därför möjlighet att närma sig konsten och samtidskonstens uttryck och frågeställningar på ett inkluderande och engagerande sätt i vårt lektionsutbud och genom workshops.

Kort historik

Konsthallens verksamhet startade på Bohusläns museum 1992. En donation från Percy Barnevik, industriman och filantrop från Uddevalla, gjorde tillkomsten av den nuvarande konsthallen möjlig. Den ritades av Alexis Pontvik och invigdes år 2002. Med utgångspunkt i ”den vita kuben” har Pontvik skapat ett ljust och funktionellt utställningsrum för konst som uppmärksammats i arkitekturkretsar. 2015 har interiören kompletterats med fyra sittbänkar specialdesignade och tillverkade av Möbelverkstan i Göteborg.

Skiss av konsthallsbyggnaden.

Konsthallens vänförening 2001-2016

Forum för Samtidskonst- Konsthallens vänner bildades i september 2001 och var fram till sommaren 2016 en vänförening till Konsthallen på Bohusläns museum.
År 2012 bytte föreningen namn till Konsthallens vänner – forum för samtidskonst.
Föreningen verkade för att fördjupa upplevelsen av och sprida kunskapen om samtidskonsten. En viktig funktion var ambassadörskapet för verksamheten i Konsthallen på Bohusläns museum.

Artists in Residens 2014-2016

Mellan åren 2014 till 2016 var Konsthallen på Bohusläns museum en del av AiR (Artists in Residens) som finansierades med medel från Västra Götalands regionen i syfte att göra det möjligt för regionala verksamheter att arbeta med internationella konstnärer och projekt. Under denna period producerades utställningarna ”Micro Revolutionary Gestures” med de spanska residenskonstnärerna Fernando Sanchez och Castillo Cristina Lucas år 2015 och ”Face the Collection” med de brittiska residenskonstnärerna Trish Morrissey och Bettina von Zwehl 2016.

Samlingarna

Ett tema som återkommit genom åren är Konsthallens unika möjlighet att låta samtidskonstnärer interagera och gå i dialog med Bohusläns museums samlingar.  Ett flertal sådana projekt har presenterats i utställningar. Ett exempel är utställningen ”Och vad är frågan?” med Andreas Gedin 2015.

Konsthallen på Facebook

Konsthallen har en sida på Facebook. Här kan du snabbt och enkelt få veta vad som är på gång.
Följ konsthallen på Facebook: Konsthallen – Bohusläns museum