Vill ni samarbeta med oss inom skapande skola?

Barnhänder som skapar konst

Är ni intresserade av att samverka med Bohusläns museum och konsthall för att formulera ett projekt inom ramen för skapande skola? Vi kan erbjuda samarbeten inom områdena natur-, kulturhistoria och konst/samtidskonst.

Vad är skapande skola?

Skapande skola är regeringens satsning för att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i årskurs 4-9. Syftet med satsningen är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet i skolan. Mer information om Skapande skola hittar ni på www.kulturradet.se

Vad kan vi erbjuda?

Vi kan erbjuda samarbeten med utgångspunkt i våra särskilda kompetensområden: natur-, kulturhistoria och konst/samtidskonst. Vi är gärna med tidigt i processen och formulerar innehåll och upplägg i samverkan med er.

Kontakta oss

Är du som lärare intresserad av att formulera en idé tillsammans med Bohusläns museum och Konsthall inom ramen för skapande skola? Kontakta oss gärna för att få mer information och ställa frågor.

Kulturhistoria

Museipedagog Elisabeth Corsander
0522-65 65 31
elisabeth.corsander(at)bohuslansmuseum.se

Konst/samtidskonst

Curator Pedagogik/konstpedagog Birgitta Åhlund
0522-65 65 33
birgitta.ahlund(at)bohuslansmuseum.se