Om oss

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Bohusläns museums uppdrag är enlig den ändamålsparagraf som ligger till grund för stiftelsen:
”Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Göteborgs och Bohusläns landstingsområde bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet.”

Vår verksamhetsidé

Bohusläns museum är ett regionalt museum som genom att vara en mötesplats som berör och tar ställning samt en tillgänglig kunskapskälla som bygger sammanhang hjälper människor att navigera i en föränderlig omvärld.

Strategiska mål 2021-2025

( Från Bohusläns museum strategisk plan 2021-25)

Målbild i Bohusläns museum 2025:

 • Bohusläns museum är:
 • En efterfrågad kunskapskälla.
 • Ett välkomnande kulturcentrum.
 • Ett attraktivt besöksmål på nationell nivå.

Utvecklingsområden 2021 – 2025

 • Förnya och förändra museets publika
  lokaler – utställningar – fastighet
 • Utveckla och stärka Bohusläns museums
  maritima profil
 • Utveckla museet som en efterfrågad
  kunskapsorganisation
 • Relationsskapande – öka delaktighet och
  samskapande