Bohusläns seglande kulturarv – skutor, skolor och skärgård idag. 

Projektet Skutor, skolor och skärgård idag vill ge röst åt ungdomar som vill dela med sig av erfarenheter av Bohusläns seglande kulturarv. Vi vill också skapa nya förutsättningar för fler ungdomar i Bohuslän att upptäcka och få erfarenhet av det maritima kulturarvet och skärgården.

Foto. Närbild på två personer klättrar vid vita segel

Ombord på Westkust. Foto Edgar Wroblewski/Bohusläns museum.

Förstudie

Under 2023 driver Bohusläns museum, Öns kulturproduktion och Bohusläns hembygdsförbund en förstudie där unga ska få upptäcka och uppleva Bohusläns seglande kulturarv i nutid. Här får de kunskap om maritimt kulturarv, uppleva skutor och segling, möta aktiva i kulturarvsföreningar och bidra med tankar och perspektiv på det seglande kulturarvet.  Förstudien arbetar med generationsmöten där skutföreningar och maritima kulturarvsföreningar får möta unga. Genom mötena förmedlas kunskap och erfarenheter som resulterar i samtal och ett gemensamt lärande.  

Information och studiebesök

30 högstadieskolor i Bohuslän kommer att erbjudas ett informationsmaterial om det maritima kulturarvet med utgångspunkt i boken M/S Atene – ett sekel under segel. Några klasser kommer även erbjudas ett studiebesök till en skuta. Förstudien hoppas kunna skapa möjligheter för ett långsiktigt samarbete mellan skolorna och kulturarvsföreningarna för att skapa förutsättningar för elevers tillgång till det seglande kulturarvet, samt för att bidra till föreningarnas fortsatta existens i Bohuslän. 

Förstudien finansieras av Thordénstiftelsen, Bohusläns museum, Öns kulturproduktion, Bohusläns Hembygdsförbund samt Sensus och sker i samverkan med Orusts Skolfartygsförening Förlig Vind och Unga svenska skutseglares organisation.
Foto. Fem barn ombord på ett fartyg.

Ombord på Westkust. Foto Edgar Wroblewski/Bohusläns museum.

Här hittar du information och inspiration kring Bohusläns seglande kulturarv

Materialet nedan håller på att ta form – projektgruppen tillsammans med unga jobbar med detta våren 2023.

Skolfartyg och skutföreningar i Bohuslän

Ombord på dessa fartyg kan ni som skolklass göra seglingar och komma ut i skärgården och titta närmare på skärgårdsmiljön, havet och vad som görs ombord på en skuta.

Här finns mycket att upptäcka och utforska, att lära sig, och vara med om! Vad skulle du vilja veta mer om kring skärgården, havet och att ta sig fram med segel? Kanske prova på att ta dig fram fossilfritt med hjälp av vinden, muskelarbete och samarbete?

I förening

Fartygen som listas här ägs av ideella föreningar och det betyder att fartygen ägs och sköts av människor som gått ihop för att äga ett fartyg tillsammans.

I en ideell förening fattas besluten demokratisk tillsammans och föreningens arbete styrs av något som kallas stadgar som berättar varför föreningen finns och vad den ska göra. Föreningens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna. I föreningarna finns människor i alla åldrar. I Sverige kan vem som helst starta en ideell förening och det finns enkla mallar för hur det går till.

En skutförening gör ingen vinst utan alla pengar går till att underhålla och sköta fartyget. Dom som arbetar ombord eller med fartyget arbetar utan ersättning på sin fritid. Det kallas ideellt arbete. Till exempel bestämmer föreningen tillsammans till vilka platser fartyget ska segla under sommaren. Du kan gå med i en förening och vara med och segla och sköta fartyget. Både unga och vuxna kan bli medlemmar.

Inspiration

Filmer från skutseglingar

Här kan du titta på filmer från skutseglingar i Bohuslän.

Har du någon film från en skutsegling som du vill lägga upp här? Kontakta oss!

Boken M/S Atene – ett sekel under segel

I pilotprojektet delas boken M/S Atene – ett sekel under segel ut till Bohusläns högstadieskolor. I den kan du läsa om hur skutorna har används under hela 1900-talet och hur de används idag som skolsegelfartyg. I boken får du följa med till olika platser i Bohuslän och Norden och träffa människor som seglat eller seglar ombord. Vad görs ombord? Vilka ord används på ett segelfartyg? I boken finns många bilder som tar dig med ut i skärgården.

Ni kan använda den på era lektioner i skolan, i flera olika ämnen. Du kan också låna med dig den hem från skolbiblioteket. De som gjort boken heter Klara Johansson (fd Magnusson) (författare) och Susanna Leibovici (redaktör, fotograf) och de har seglat på segelfartyg tillsammans. För att kunna göra boken fick de leta i flera museers arkiv och träffa många olika personer att intervjua för att hitta information om fartyget och vilka som seglat ombord. Boken har tilldelats en tredjeplats i Svenska Publishingprisets kategori Praktverk.

Bokomslag med ett barn som klättrar på ett segel.

Boken M/S Atene – ett sekel under segel

Kunskapsbanken Bohusläns historia 

I Kunskapsbanken Bohusläns historia kan du till exempel läsa om Maria Bagge. Hon levde på 1700-talet i Uddevalla och  tog över rederiverksamheten efter sin make när han dog. Maria blev en av de mest förmögna i Uddevalla på sin tid och Maria bidrar till att synen på kvinnor och män som jämlikar börjar spira i staden.

Besök platser i Bohuslän från din mobil eller dator?

Vissa platser med spännande historia kan vara svåra att besöka, men nu kan du uppleva platserna oavsett var du själv befinner dig!  Kika in på Platser att besöka (Bohusläns museums Youtube-kanal). Du hittar även mer information om Platser att besöka i Kunskapsbanken Bohusläns historia.

Föremål, foton, målningar och mycket mer om maritimt kulturarv

På webbplatsen DigitaltMuseum hittar du objekt från olika samlingar. Sök på till exempel: skuta, båt, båtmodell, segel, hav med mera för att se föremål, foton, målningar och mycket mer på dessa teman. Här finns också fakta, berättelser om det som visas och personer och händelser kopplat till detta.
Bohusläns museums samlingar på DigitaltMuseum.

Den seglande gymnasieskolan – med havet som klassrum

I Bohuslän finns en seglande gymnasieskola som ligger på Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Skolan har T/S Gunilla som sitt skolsegelfartyg och med henne seglar elever och lärare till andra länder.
Öckerö seglande gymnasieskola

Tävlingar och träffar för segelfartyg/traditionsfartyg

Det finns flera olika tävlingar och träffar som hålls årligen där segelfartyg i alla storlekar träffas för att segla tillsammans, tävla och umgås. Tävlingarna går mellan olika hamnar och ofta ordnas aktiviteter i hamnarna för de deltagande fartygens besättningar.

Här kan du läsa mer om några av träffarna

Affish med sju tecknade båtar som seglar på en fjord. På bryggor med nordiska flaggor står ett tjugotal personer ser på.

Demokrati

Globala målen – Agenda 2030
Bohusläns seglande kulturarv har fokus på både skärgård och föreningsliv. Att upptäcka och uppleva skärgården genom seglingar skapar ett seglande klassrum och nya sätt att lära.

Aktivt föreningsliv bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Detta kopplar an till flera av målen i Agenda 2030, bland annat: mål 10, 13, 14, 15 och 16.
Globala målen Agenda 2030

Barnkonventionen

Sedan 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lag. Konventionen slår bland annat fast barns rätt till yttrandefrihet och barns rätt att ta del av kultur.
Barnkonventionen