Tillgänglighet

Bohusläns museum ska vara tillgängligt för alla och därför arbetar vi för att öka tillgängligheten till utställningar, verksamhet och samlingar. Här redogörs vilka möjligheter samt begränsningar som kan finnas när du besöker oss. Personalen i receptionen hjälper dig gärna om du har några frågor under ditt besök.

Foto av kvinna i permobil framför Bohusläns museums entré.

Museets huvudentré.

Tillgänglighet på webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för www.mod2021.se

Besökare med rörelsehinder

 • Det finns handikapparkering vid museets entréfasad mot museiparken.
 • Entrén har en automatisk dörröppnare
 • Handikapptoalett finns i anslutning till entréhallen, dörrbredd 90 cm.
 • Det finns hiss till övervåningen och till Hyllan
 • Det finns en rullstol att låna om du har svårt för att gå. Ta kontakt med personalen i receptionen.
 • Alla trappor är försedda med färgmarkering på de översta och nedersta trappstegen.
 • Alla våra utställningar, såväl fasta som tillfälliga, är anpassade så att man kan ta sig runt med rullstol och rullator.

Besökare med allergier

Vi strävar efter att undvika allergiframkallande material i våra utställningar och inredningar. Frånsett på toaletterna, används inte parfymerade städkemikalier.

Dofter och damm

Vi har inga allergiframkallande växter inne på museet. I samband med produktion av nya utställningar kan det ibland förekomma damm och starka dofter. Om du är osäker kontakta oss inför ditt besök.

Laktos- och glutenintoleranta samt mjölkproteinallergi

Restaurangen och caféet Kajkanten kan erbjuda alternativ som är fria från laktos, gluten eller mjölkprotein.

Nötallergiker

Restaurangen och caféet Kajkanten kan inte garantera att spår av nötter inte förekommer i utbudet. Personalen på Kajkanten hjälper dig om du har några frågor.

Pälsallergiker

Inga sällskapsdjur får tas med in på museet med undantag för ledarhundar.

Besökare med synnedsättning

Vissa av våra utställningar kan upplevas som mörka. Detta är en nödvändighet då flera av föremålen inte kan utsättas för starkt ljus.

Besökare med hörselnedsättning

Hörselslinga finns installerad i de lokaler där det förekommer programaktiviteter såsom Hörsalen, Spisrummet och på Hyllan. I övriga lokaler kan det kompletteras med mobil hörslinga vid behov.

Besökare med barnvagn

 • Entrén har en automatisk dörröppnare
 • Hiss finns till övervåningen och Hyllan
 • Alla våra utställningar, såväl fasta som tillfälliga, är anpassade så att man kan ta sig runt med barnvagn. Museet inte ansvarar för parkerade barnvagnar.
 • Restaurangen och café Kajkanten har ingen barnmat för mindre barn till försäljning men hjälper gärna till att värma medhavda burkar.
 • Skötbord finns på entréplan och övervåningen.

Tillgänglighetsdatabasen

Mer information finns här i tillgänglighetsdatabasen (extern plattform)