Orusts förhistoria

Här finns ett samlat webbmaterial för elever och lärare att använda i skolans arbetsområden. Följ länkarna till materialets olika teman. Inom dessa teman finns texter, bilder, diskussionsfrågor och quiz som går att använda direkt över webben eller för nedladdning. Som vägledning till förhistoriens olika tidsperioder finns länkar till text- och kartmaterial. Under länken forskning finns hjälp för att forska vidare.

Bild på Hagadösen

Innehållet är ett digitalt läropaket som är framtaget speciellt för Orust kommuns skolor och spänner över fornhistoriens alla tidperioder, uppdelade i sju olika teman. Vår ambition är att inspirera till att söka ny kunskap om vår förhistoria såväl inom som utom skolans väggar. Materialet är tänkt att användas inom årskurserna 3–6.

Teman

Övrigt