Vår organisation

Bohusläns museum är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund som stiftare.

Stiftelsestyrelsen för Bohusläns museum

Gruppbild med 6 kvinnor och 7 män.

Foto: Cecilia Ahlsen/Bohusläns museum

Ordinarie

Västra Götalandsregionen

Louise Åsenfors (S), ordförande
Tommy Nilebo Wiedh (SD)
Karin Askberger Jernelius (V)
Inga Göransson (C)
Jens Christian Berlin (L)

Ersättare

Västra Götalandsregionen

Katja Nikula (S)
Helen Andersson (M)
Gabriel Agstrand (SD)
Anibal Rojas Jorquera (KD)
Stig Andersson (MP)

Uddevalla kommun

Ulla Dahlberg (M), 1:e vice ordförande
Robert Wendel (S)

Uddevalla kommun

Catharina Hérnod (S)
Jonathan Dahlman (SD)

Bohusläns Hembygdsförbund

Mats Ekberg, 2:e vice ordförande
Lars-Inge Stomberg

Bohusläns Hembygdsförbund

Fredrik Olsson
Ann-Sofie Bernhardsson