Vår organisation

Bohusläns museum är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund som stiftare.

Stiftelsestyrelsen för Bohusläns museum

Ordinarie

Västra Götalandsregionen
Louise Åsenfors (S), ordförande
Tommy Nilebo Wiedh (SD)
Karin Askberger Jernelius (V)
Inga Göransson (C)
Jens Christian Berlin (L)

Ersättare

Västra Götalandsregionen
Katja Nikula (S)
Helen Andersson (M)
Gabriel Agstrand (SD)
Anibal Rojas Jorquera (KD)
Stig Andersson (MP)

Uddevalla kommun
Ulla Dahlberg (M), 1:e vice ordförande
Robert Wendel (S)

Uddevalla kommun
Catharina Hérnod (S)
Jonathan Dahlman (SD)

Bohusläns Hembygdsförbund
Mats Ekberg, 2:e vice ordförande
Fredrik Olsson

Bohusläns Hembygdsförbund
Ingrid Kennborn
Lars-Inge Stomberg