Bygga i Bohuslän

Foto. Ett hus med rödmålad träfasad och glasveranda.
Foto. Gårdsbebyggelse där den gröna åkern möter skog. Himlen är blå.
Foto. Ett hus med ljust målad träfasad och glasveranda.
Foto. Arkeolog står på framgrävt äldre stengolv.
Foto. Ett hus med ljust målad träfasad med tillbyggd del på husets långsida.
Karta. Del av detaljplanskarta med utritade hus.
Foto. Stenar samlade i högar i en hage intill en grusväg..
Foto. Gårdsbebyggelse med två röda trähus och röda tak intill en grusplan.
Foto. Berg i dagen och en grupp äldre trähus.
Foto. Berghäll med äldre ritningar med havet och blå himmel i bakgrunden.
Foto: Fiskeläge med bebyggelse.
Foto. Ett hus med rödmålad träfasad och glasveranda. Foto. Gårdsbebyggelse där den gröna åkern möter skog. Himlen är blå. Foto. Ett hus med ljust målad träfasad och glasveranda. Foto. Arkeolog står på framgrävt äldre stengolv. Foto. Ett hus med ljust målad träfasad med tillbyggd del på husets långsida. Karta. Del av detaljplanskarta med utritade hus. Foto. Stenar samlade i högar i en hage intill en grusväg.. Foto. Gårdsbebyggelse med två röda trähus och röda tak intill en grusplan. Foto. Berg i dagen och en grupp äldre trähus. Foto. Berghäll med äldre ritningar med havet och blå himmel i bakgrunden. Foto: Fiskeläge med bebyggelse.

Du som läser detta är troligen i en situation där du funderar på att bygga om, eller till, ett äldre hus, underhålla huset eller bygga nytt i, eller i anslutning till en värdefull äldre landskapsmiljö eller i närheten av en fornlämning. Det gör dig delaktig i den långsiktiga omsorgen om att behålla de värden som gör huset och platsen kulturhistoriskt intressant. Detta rådgivningsmaterial är uppdelat på flera sidor med teman anpassade till olika situationer, men med en gemensam struktur med återkommande avsnitt om förhållningssätt, lagfrågor och vägledning.

Bygglov krävs vid nybyggnad, men kan också krävas för tillbyggnad och ändring av en byggnads yttre utseende, som att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende kan också kräva bygglov. Kontakta din kommun för att få reda på om en aktuell åtgärd kräver bygglov.

Bygga i Bohuslän är ett rådgivningsmaterial som är inriktat på bygglovssituationer och planering. Målgrupp är fastighetsägare och bygglovshandläggare. Fotografierna i rådgivningsguiden är visualisering av sådant som tas upp i texten men är också tänkt att ge dig en generell inspiration.

Flera olika hus- och landskapstyper är representerade bland fotografierna. Även om du här får exempel på stiluttryck, om- och tillbyggnadssätt måste du alltid själv ta det egna huset, platsen och omgivningen som utgångspunkt. Läs mer om detta i guiden. Materialet kring lagstiftning är i första hand hämtat direkt ur lagtexterna, men också från Boverkets Kunskapsbank. Rådgivningsmaterialet Bygga i Bohuslän är framtaget inom Bohusläns museums kulturmiljöverksamhet. Guiden uppdaterades senast 2023-03-01.

Bohuslän är fullt av fantastiska hus och platser! Med Bygga i Bohuslän vill vi vara med och lotsa dig till ett gott omhändertagande av dessa kvalitéer!