Samlingar och historia

Om samlingarna

våra gemensamma minnen

Om samlingarna

Bohusläns museums började bygga upp sina samlingar på 1860-talet. Vad museet samlat in och vad som funnits intressant har dock skiftat över tid. Men allt i våra magasin kan berätta något, om livet, vardagen, arbetet och konsten i Bohuslän. Så att vi idag och i framtiden kan ta del av historien och samtiden. Har du en historia du vill dela med dig av vill vi gärna höra den.

Föremål

Föremålssamlingen består av ungefär 50 000 objekt och växter stadigt. Att landskapet påverkats av närheten till havet syns på det som ingår. Där finns konservburkar, fiskeredskap, båtritningar, till och med hela båtar. För havet har gett mat, inkomster och möjligheten att åka ut i världen och upptäcka andra platser. Därför finns här också mycket som kommer från helt andra platser på jorden, men som berättar om Bohuslän och dess innevånare. Men samlingarna rymmer också mycket annat som verktyg från industrier, konfektionstillverkning och stenhuggerier. Liksom köksredskap, kläder, möbler och leksaker. Och en hel del annat.

Naturalier

Hur naturen har kategoriserats, beskrivits och samlats in under olika perioder ger oss inte bara kunskaper om naturen utan också om hur synen på naturen har förändrats. Under 1800-talet var naturaliesamlingen en av de viktigaste delarna av museets material. Exempel på de arter som går att hitta i den bohuslänska naturen samlades in, men det var också viktigt att berätta om djurlivet i andra delar av världen. Något som då var mycket svårare att få kunskap om än idag. Tack vare sjöfarten och kontakterna med omvärlden kunde man bygga upp en stor och varierande samling. Därför finns det såväl domherrar som koalor i samlingarna.

Textilier

I textilsamlingen finns både kläder och andra textilier. Typiska för Bohuslän har finnvävar med strama grafiska mönster och mjuka ryatäcken i alla färger varit. Kläder för fest, arbete och allvar, liksom folkdräkter och uniformer ingår. Då konfektionsindustrin varit stor i området har vi också kläder och föremål från både nedlagda företag och modehus som fortfarande är verksamma.  Från företaget Bohus Stickning har vi både plagg, accessoarer och mönster, en verksamhet som startade på 1930-talet för att ge kvinnor längs Bohuskusten en extra inkomst. Den typiska formgivningen kom att få uppmärksamhet världen över och får så än idag.

Arkeologi

I vår arkeologiska samling finns det över 700 000 föremål från stenåldern fram till 1800-talet. Både enstaka föremål skänkta av privatpersoner och omfångsrika material från större arkeologiska utgrävningar. Här finns redskap och avfall av flinta och ben, skärvor av keramik och finare föremål av glas och metall. I magasinet hålls fynden från varje specifik plats samman, detta för att ge en sammanhållen bild av platsen och tiden ifråga.  Bohusläns museum gör även många marinarkeologiska undersökningar varför det finns ett rikt material från fyndplatser under vatten i samlingarna, som vrakgods och saker som tappats eller slängts i vattnet.

Bild på benkrok från äldre stenålder.
Bild på bronsyxa.
Bild på byggnadsdetalj från Dragsmarks kloster.
Bild på guldbrakteat från järnåldern.
Bild på bilspets från äldsta järnålder
Bild på sländtrissa från romersk järnålder.
Bild på stengodskanna från medeltiden
Bild på benkrok från äldre stenålder. Bild på bronsyxa. Bild på byggnadsdetalj från Dragsmarks kloster. Bild på guldbrakteat från järnåldern. Bild på bilspets från äldsta järnålder Bild på sländtrissa från romersk järnålder. Bild på stengodskanna från medeltiden

Konst

I Bohusläns museums konstsamling finns många av de konstnärer som varit verksamma i Bohuslän representerade. Tolkningar av landskapet och havet, liksom stilleben, porträtt och folklivsskildringar ingår. Två av samlingarna finns att se i museets permanenta utställningar.

Bernhardson

Folklivsskildraren Carl Gustaf Bernhardson (född 1915, död 1988) var verksam på Skaftö i mellersta Bohuslän.  Hans produktion var mycket stor. I sina målningar skildrade han företeelser och händelser som var typiska för det bohuslänska livet kring förra sekelskiftet. Genom hans arbete finns idag ett rikt material som berättar om vardagsliv, högtider och folktro. 526 av hans verk ingår i Bohusläns museums samlingar, ett urval av dessa finns i Bernhardsonrummet, en av våra permanenta utställningar.

Bild på målning av C G Bernhardson
Bild på målning av C G Bernhardson
Bild på målning av C G Bernhardson
Bild på målning av C G Bernhardson
Bild på målning av C G Bernhardson
Bild på målning av C G Bernhardson
Bild på målning av C G Bernhardson
Bild på målning av C G Bernhardson
Bild på målning av C G Bernhardson Bild på målning av C G Bernhardson Bild på målning av C G Bernhardson Bild på målning av C G Bernhardson Bild på målning av C G Bernhardson Bild på målning av C G Bernhardson Bild på målning av C G Bernhardson Bild på målning av C G Bernhardson

Johnson

I John Johnsons konstsamling ingår 67 verk av både svenska och europeiska mästare. Verken illustrerar konstens utveckling från 1600-talet fram till 1900-talets början. John Johnsons samlande resulterade i en av sin tids finaste privata konstsamlingar i landet. Samlingen testamenterade Johnson till Uddevalla stad för att den skulle komma allmänheten till del och finns idag utställd på Bohusläns museum.

Foto

Det finns ungefär 400 000 fotografier på Bohusläns museum, från mitten av 1800-talet då fototekniken var ny till digitala bilder från 2000-talet. Flera stora fotosamlingar kommer från fotografer verksamma runt om i Bohuslän under första halvan av 1900-talet. Motiven skiftar från ateljéporträtt, där människor förevigats i sina finaste kläder till ögonblicksbilder när livet pågår som allra bäst. En stor del av samlingen utgörs av reklambilder, reportagefoto och verksamhetsdokumentationer från 1900-talets andra hälft. Här är även amatörfoto och familjealbum en viktig del.

Film och ljudsamlingen

I Bohusläns museums filmsamling finns cirka 800 filmer från 1920-talet till idag. Filmerna är av vitt skilda slag och vi har allt från journalfilmer om turistmålet Bohuslän, till filmer om industrier och verksamheter längs kusten, dokumentationer av äldre hantverk och intervjuer med bohuslänningar.

Ljudsamlingen omfattar omkring 500 ljudupptagningar. Där ingår framför allt inspelningar av dialekter och folkmusik från Bohuslän.

Delar av Bohusläns museums samlingar ligger sökbara på DigitaltMuseum.

Vill du se mer av Bohusläns museums samlingar finns stora delar av dem sökbara på DigitaltMuseum där vi fortlöpande lägger ut nytt material. På DigitaltMuseum finns också våra digitala utställningar och möjlighet att söka även i andra museers samlingar. Om du har frågor eller information om våra samlingar kan du skicka in dem via kommentarsfunktionen.  Välkommen att botanisera!

Arkiv och Bibliotek

På Bohusläns museum finns också bibliotek och arkiv. Där finns ett rikt material kopplat till områdets historia som du kan läsa mer om och söka i här.

Kontakt

Bohusläns museum genomför stora förändringar i de fasta utställningarna med början hösten 2022. Det innebär att vi från 1 juli 2022 inte kan ta emot spontana gåvoerbjudanden. De förvärv som görs kommer vara riktade mot planerade insatser kopplat till aktuella utställningsprojekt och andra projekt. Vår kapacitet att hantera övriga frågor kopplade till samlingarna (utlån, besök, rådgivning m.m.) kan också vara begränsad under vissa perioder, vi hoppas på förståelse för detta. Bildbeställningar och besök till arkiv och bibliotek är tjänster som planeras vara tillgängliga, men även dessa kan påverkas.