Kultur & Natur

Skalbanksmuseet

Den 12 juni öppnar museet för säsongen igen. Öppettider är onsdag - lördag från klockan 11.00 - 16.00.

Skalbanksmuseet

Skalbanksmuseet är öppet 2024 från den 12 juni till den 17 augusti. Dett går bra att besöka de fina skalbankarna även när museet är stängt. Som en egen oas mitt inne i staden ligger världens största skalbankar. Detta unika område med kullar av skalgrus är ett paradis för blommor, fjärilar och småkryp. Det är ett perfekt utflyktsmål för både barnfamiljen och för dig som söker rekreation och återhämtning. Bästa sättet att uppleva allt detta gör du genom att gå den 2 km långa Skalgrusslingan. Skalbankarna är också en självklar hållplats för dig som vill vandra på Bohusleden som löper parallellt med Skalbanksslingan från museet.

Världens största skalbankar

Att promenera runt på skalrester från djur som levde här för drygt 10 000 år sedan är en mäktig upplevelse. I Uddevalla finns världens största skalbankar. Titta in i det lilla Skalbanksmuséet och lär dig mer om Uddevallas historia och missa inte att uppleva naturen runt skalbankarna.

Foto av snäckor och skalgrus.

Ta del av vackra och världsunika miljöer med aktiviteter på världens största skalbankar. Vad är en skalbank egentligen?
Det är en större samling av skal från huvudsakligen djur som bara delvis blivit förvandlade till fossiler. När det gäller skalbankarna i Uddevalla handlar det om tiotusentals och åter tiotusentals skal. Fossilerna på Skalbankarna är från istiden och är drygt 10 000 år gamla. På skalbankarna har man hittat skelettdelar av späckhuggare, vitval, knölval och isbjörn för att nämna några. Sammanlagt har man hittat 103 marina ryggradslösa djur i skalbankarna på Bräcke-Kuröd.

Skalbankarnas arktiska fauna

De vita kullarna av skalgrus som omgärdar skalbanksmuseet och dammen vid Bräcke, består till största delen av stenmusslan och jättehavstulpanen. Det finns också betydande mängder av blåmussla och vindeltornsnäcka. Sammanlagt har man hittat 103 marina ryggradslösa djur i skalbankarna på Bräcke-Kuröd. De flesta arter är så kallade glaciala, de levde här i ett ishav och bildades under en tidsrymd av 200 -1000 år. Vetenskapsmän som har utforskat denna fauna är bland andra Carl von Linné 1746, J Gwen Jeffreys 1862, Hjalmar Odhner 1927 och Anders Warén 1969.

I samband med att man grävde ut skalbankarna för att tillverka hönsfoder hittade man också många fynd av marina däggdjur. Det var främst skelettdelar av vikaren, vår minsta sälart, men också späckhuggare, vitval, knölval, storsäl och isbjörn. Sveriges äldsta fågelben hittades 1969 i Samneröd skalbankar. Det var ben från ejdrar som beräknades vara cirka 10 700 år gamla.

Skalbanksmuseet

På skalbankarna finns det mycket att göra och utforska. Ni kan utforska det lilla skalbanksmuseet som visar skalsamlingar från Bohusläns museum, som donerats av Robert Thorburn i slutet av 1800-talet. Se modeller och en animation som visar inlandsisens avsmältning och landhöjningen. Utforska ett urval av fjärilar som finns på skalbankarna genom monterade dag- och nattfjärilar. Ni får även ta del av Skalbankarnas brokiga kultur- och industrihistoria där det bland annat har körts SM och VM i moto-cross på 50- och 60-talet. Den artrika och kalkgynnade floran på bankarna illustreras med originalakvareller av Cia Callermo.

Detaljfoto av museiinteriör med växtplanscher och fjärilsmontage.

På museet kan ni gå på toaletten, handla fika eller låna fjärilshåvar för att se hur många av de olika fjärilarna ni kan hitta när ni vandrar runt på skalbankarna. Skalbankarna är fulla med liv. Ni kan stöta på kossor, bikupor, vattensalamandrar, fåglar, fjärilar och många fler djur och insekter under er vandring. Hur många olika djur hittar ni?

Skalbanksslingan

Skalbanksslingan löper parallellt med Bohusleden men är markerad med Skalbanksmuséets logga (röd platta).

Ni passerar ett antal informationsskyltar som handlar om hur bankarna blev till, om Carl von Linnés besök på platsen, om 11 000 år gamla boplatser från jägarstenåldern med mera. Här finns också ödetomter där flera stengrunder är kvar med tillhörande vårdträd, trädgårdsväxter, odlingsrösen och stenmurar. Vidare går slingan genom stora hasselsnår, förbi ett vattenfall och ner i ”Kurödsgrytan” där det finns bikupor att titta på. Sedan löper slingan upp till den magnifika utsikten på Kurödsbergen där man har utsikt ut över Byfjorden och Uddevallabron. Fortsättningen går sedan ner på andra sidan berget där ni passerar en slåtteräng som slås med lie och pryds av hässjor efter slåttern i juli-augusti. Sluttningarna på Kurödsbergen hyser den artrikaste ört- och gräsfloran.

Fakta om skalbankarnas fauna och naturreservat

Foto av gång med staket och växter.

Blomsterprakt vid skalbankarna.

Skalbankarnas arktiska fauna

De vita kullarna av skalgrus som omgärdar skalbanksmuseet och dammen vid Bräcke, består till största delen av stenmusslan och jättehavstulpanen. Det finns också betydande mängder av blåmussla och vindeltornsnäcka. Sammanlagt har man hittat 103 marina ryggradslösa djur i skalbankarna på Bräcke-Kuröd. De flesta arter är så kallade glaciala, de levde här i ett ishav och bildades under en tidsrymd av 200 -1000 år. Vetenskapsmän som har utforskat denna fauna är bland andra Carl von Linné 1746, J Gwen Jeffreys 1862, Hjalmar Odhner 1927 och Anders Warén 1969.

Naturreservat

Skalbankarna på Kuröd, Bräcke och Samneröd har varit tre separata naturreservat i över 50 år. 2010 bildades ett större sammanhängande naturreservat med namnet Kuröd. År 1997 påbörjades omfattande avverkningar, röjningar och hägnader för att förstärka områdets mosaiklandskap med dess rika biologiska mångfald.

Film om Skalbankarna

Här kan du se en film om skalbankarna från vår serie om bohuslänska kulturmiljöer ”Platser att besöka”. Om du vill se filmen med syntolkning väljer du den nedre av de två alternativen. 

Se mer av våra filmer på vår Youtubekanal. Gå till Bohusläns museums Youtube-kanal.

Öppettider Skalbanksmuseet

  • Skalbanksmuseet är öpppet 2024 från 12 juni till 17 augusti.
  • Öppettider från 12 juni: Onsdag – Lördag, kl. 11.00 – 16.00

Skalbankarna

Du kan alltid besöka skalbankarna och gå skalbanksslingan även om museet är stängt.

Hitta hit

Adress: Kurödsvägen 1, 451 55 Uddevalla
GPS-koordinater: Latitude: 58.3565194 Longitude: 11.9651482,17
Karta via Google: Skalbanksmuseet

Tillgänglighet

Information om Skalbanksmuseet på Tillgänglighetsdatabasens webbplats
Information om skalbankarna på Tillgänglighetsdatabasens webbplats.

Mer om skalbankarna

Skalbanksfoldern

Hur skalbankarna en gång bildades

Istiden… nära havet vill jag bo – film från Sveriges geologiska undersökning

Skalbanksmuseet

Foto av kor.
Foto. Handen håller en snäcka.
Foto. Snäckor i musem.
Foto av informationsskylt.
Foto. Snäckor lagda runt en prästkrage.
Foto. Gång me staket och växter.
Foto. Damm och informationsskylt.
Foto. Träskiva på ett rep.
Foto av kor. Foto. Handen håller en snäcka. Foto. Snäckor i musem. Foto av informationsskylt. Foto. Snäckor lagda runt en prästkrage. Foto. Gång me staket och växter. Foto. Damm och informationsskylt. Foto. Träskiva på ett rep.