Kontakt

För att kontakta oss kan du maila på info@bohuslansmuseum.se
Vill du maila någon av våra medarbetare byter du ut (at) i mailadressen mot @. För kontakt med visstidsanställd och timanställd personal, kontaktas enhetschef.

Växel: 0522 – 65 65 00, 0522-656501

Fakturaadress

Stiftelsen Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
Org.nr. 95 85 00-1762
Mailadress e-faktura (pdf): faktura(at)bohuslansmuseum.se

Museichef

Porträttbild av Annette Prior.Annette Prior Kontakt: +46 52265 65 10/ +46 720 837 747, annette.prior(at)bohuslansmuseum.se

Verksamheter

Information om våra olika verksamheter

Prislista 

Vill du ta del av våra tjänster kan du se priserna här.

Medarbetare

Aaron Stutz, Arkeolog/osteolog. PhD. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 076-6951774, aaron.stutz(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Agneta Gustafsson, Arkeolog. Fornlämningsfrågor, remisshantering, rådgivning. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0702-18 76 26 eller 0522-65 65 84, agneta.gustafsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Agneta von Zeipel, Antikvarie/curator. Konsthallens utställningar och administration. Frågor inom konst och samtidskonst, information till konstnärer och samverkansparter. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 0706-26 32 75 eller 0522-65 65 73, agneta.vonzeipel(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Angelica Berlin. Lokalvårdare. Enheten Publik och fastighet. Kontakt 079-061 84 61, angelica.berlin(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Anna Olofsson. Vikarierade program- och konferensansvarig. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt:  0522-656524, anna.olofsson(at)bohuslansmuseum.se
Har du ett programförslag? Använd detta formulär.

——————————————————————-

Anna-Lena Segestam Macfie, Antikvarie. Frågor rörande föremål, insamling, utlån och digitalisering. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0522-65 65 28, anna-lena.segestammacfie(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Ann-Christine Johansson, Biblioteksassistent. Referensbibliotek. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 43, ann-christine.johansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Annelie Isacsson, Administratör. Diarium, inköp, administration. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 11, annelie.isacsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Annie Hansson Arkeolog. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 072-085 42 50, annie.hansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Ann-Sofi Larsson.Ann-Sofi Larsson, Ledningsstöd. STAB. Kontakt 0522-65 65 61, 070-730 99 61, ann-sofi.larsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Anette Larsson, Byggnadsantikvarie. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0522-65 65 42, anette.larsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Birgitta Åhlund.Birgitta Åhlund, Curator pedagogik. Pedagogisk verksamhet främst konst och samtidskonst. Program och verksamhet vid konsthallen. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 0733-22 96 50 eller 0522-65 65 33, birgitta.ahlund(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Carina Ericsson.Carina Ericson, Ekonomichef. STAB. Kontakt 0522-65 65 12, 072-145 63 65, carina.ericson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Cecilia Ahlsén.Cecilia Ahlsén, Museitjänsteman foto. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0522-65 65 17, cecilia.ahlsen(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Cecilia Wingård.Cecilia Wingård, Byggnadsantikvarie. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0522-65 65 54, 0721-44 89 94, cecilia.wingard(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Christina Toreld.Christina Toreld, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, publik kommunikation, pedagogik. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 0702-18 25 20, christina.toreld(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Delia Ní Chíobháin Enqvist, Arkeolog/marinarkeolog. Arkeologiska undersökningar främst marinarkeologi. GRASCA. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 0700-82 31 63, delia.enqvist(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Edgar Wróblewski.Edgar Wróblewski, Arkeolog/marinarkeolog. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 079-061 84 30, edgar.wroblewski(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Eirik Johansson, Arkeolog. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 072-208 87 77, Eirik.Johansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Elisabeth Corsander, Museipedagog. Pedagogisk verksamhet främst kulturhistoria och etnologi. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 0702-00 18 54 eller 0522-65 65 31, elisabeth.corsander(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Emma Maltin, Arkeolog/osteolog. Arkeologiska undersökningar, osteologi. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 0700-82 44 73, emma.maltin(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG

——————————————————————-

Eva Jansson, Kanslist. Allmänna kontorsgöromål. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 52, eva.c.jansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Frederick Löfdahl.Frederick Löfdahl, IT-samordnare. IT-drift. Stab. Kontakt 0522-65 65 44, 070-62 33 467, frederick.lofdahl(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Frida Clemens, Webbshop och besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 01 (reception), frida.clemens(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Frida Edvall Karlsson.Frida Edvall Karlsson, Digital producent. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 079-065 15 75, frida.edvall.karlsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Hannah Stening.Hannah Stening, Butik och besöksservice. Frågor och information kring butiken för leverantörer och kunder. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 01 (reception) eller 0522-65 65 15 (inköp butik), hannah.stening(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG

——————————————————————-

Porträttbild av Helene Carlsson.Helene Carlsson, Webbansvarig. Bohusläns museums webbplats. Projektledare Kunskapsbanken Bohusläns historia. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt helene.carlsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Ingela Lundin.Ingela Lundin, Antikvarie. Frågor rörande museets arkeologiska samling. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0706-23 34 59 eller 0522-65 65 34, ingela.lundin(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Jan Hübinette.Jan Hübinette, Fastighetsskötare/vaktmästare/IT-tekniker. Fastighetsservice, Inköp, IT. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0706-23 34 88 eller 0522-65 65 32, jan.hubinette(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Jesper Nilsson.Jesper Nilsson, Samlingsutvecklare. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0522-65 65 81, jesper.nilsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Jienny Gillerstedt, Utställnings- och programantikvarie. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 0522-65 65 13,  jienny.gillerstedt(at)bohuslansmuseum.se 

——————————————————————-

Joakim Åberg, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, GIS/teknik. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 0706-23 34 56, joakim.aberg(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Johan Peterson, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, GIS/teknik. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 070-082 40 08, johan.peterson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Kristina Lindholm.Kristina Lindholm, Arkeolog. Fornlämnings- och kulturlandskapsfrågor, resandefolkets kulturhistoria, historiska kartor, rådgivning. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0522-65 65 26, kristina.lindholm(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Linnea Nordell.Linnea Nordell, Arkeolog. Fornlämningsfrågor, rådgivning, äldre maritim historia. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0706-23 39 93 eller 0522-65 65 49, linnea.nordell(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Liselotte Munther.Liselotte Munther, Enhetschef Utställningar och Pedagogik. Kontakt 072 203 46 01 eller 0522-65 65 41, liselotte.munther(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Lucia Elgerud, Arkeolog/osteolog. PhD. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 0725-905296, lucia.elgerud(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Madelein Arnoldsson.Madelein Arnoldsson, Konservator. Frågor rörande behandling av föremål och material, utlån. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0522-65 65 80, 072-083 77 31, madelein.arnoldsson(at)bohuslansmuseum.se FÖRÄLDRALEDIG

——————————————————————-

Magnus Rolöf, Arkeolog/projektkoordinator. Projekt/uppdrag, kontaktperson för uppdragsgivare. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 0702-18 82 98, magnus.rolof(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Marcela Esperanza Kristiansson.Marcela Esperanza Kristiansson, Lokalvårdare/servicevärd. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 079-061 84 60, marcela.kristiansson(at)bohuslansmuseum.se

                      ——————————————————————-

Mari Trollvik, HR och kvalitetschef. Stab. Kontakt 0767-68 36 65 eller 0522-65 65 71, mari.trollvik(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Mariette Möller, Ekonomiadministratör. Stab. Kontakt 0522-65 65 16, mariette.moller(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Marika Russberg.Marika Russberg, Kulturarvskonsulent. Stöd till Bohusläns hembygdsförbund, utvecklingsfrågor föreningsliv. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0702-38 99 80 eller 0522-65 65 14, marika.russberg(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Martin Dejevik, Programansvarig och konferensansvarig. Frågor, information och bokning av event och konferenser samt ansvarig för program och aktiviteter. Enheten Utställningar och pedagogik. Kontakt 0522-65 65 25, martin.dejevik(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Matilda Porse.Matilda Porse, Arkivarie. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Arbetar 50%. Kontakt 0522-65 65 47, matilda.porse(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Mattias Frisk, Arkeolog. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 072-209 32 93, Mattias.frisk(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Mikael Eboskog.Mikael Eboskog, Enhetschef Arkeologi och Projekt. Kontakt 0702-32 46 83, mikael.eboskog(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Monica Pernefalk, Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 01 (reception), monica.pernefalk(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Niklas Berglund, Fastighetsskötare. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0721-46 26 96, niklas.berglund(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Oscar Ortman.Oscar Ortman, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt 0706-23 34 53, oscar.ortman(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Petra Skarp, Butik och besöksservice. Frågor och information kring butiken för leverantörer och kunder. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 01 (reception) eller 0522-65 65 15 (inköp butik), petra.skarp(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG

——————————————————————-

Pia Hansson, Formgivare. Formgivning av museets utställningar, samt även trycksaker och andra produkter. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 0522-65 65 74 eller 0739581803, pia.hansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild.Ralf Olsson, Museitjänsteman ljudarkiv. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 0522-65 65 19, ralf.olsson(at)bohuslansmuseum.se

—————————————————————-

Roger Nyqvist, Arkeolog/forskare. PhD. Enheten Arkeologi och Projekt. Kontakt, roger.nyqvist(at)bohuslansmuseum.se

—————————————————————-

Porträttbild av Sebastian Thorén.Sebastian Thorén, Kommunikatör och presskontakt. Stab. Kontakt 0522-65 65 22, sebastian.thoren(at)bohuslansmuseum.se 

——————————————————————-

Sofie Henryson, Utställnings-och programantikvarie. Utställningsproduktion, samt programläggning och samverkan kring utställningar. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 0522-65 65 23, sofie.henryson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Staffan von Arbin, Arkeolog/marinarkeolog. Fornlämnings- och kulturlandskapsfrågor främst marina, rådgivning. Enheten Kulturmiljö och Samlingar. Kontakt 072-709 74 03, staffan.arbin(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Stella Pihlback.Stella Pilback, Programansvarig och konferensansvarig. Frågor, information och bokning av event och konferenser samt ansvarig för program och aktiviteter. Enheten Utställningar och pedagogik. Kontakt 0522-65 65 24, stella.pilback(at)bohuslansmuseum.se

—————————————————————

Tamara Mattson, Webbshop och besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 01 (reception), tamara.mattson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Tomas Brandt.Tomas Brandt, Enhetschef Kulturmiljö och Samlingar. Övergripande enhetsfrågor samt övergripande kulturmiljöfrågor. Kontakt 0706-23 34 66 eller 0522-65 65 53, tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Ulrika Amnefjord.Ulrika Amnefjord, Enhetschef Publik och Fastighet. Kontakt 0522-65 65 21 eller 070-149 74 79, ulrika.amnefjord(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Porträttbild av Wolfgang Mahler.Wolfgang Mahler. Museitekniker. Enheten Utställningar och Pedagogik. Kontakt 0522-65 65 78, 072-208 34 00, wolfgang.mahler(at) bohuslansmuseum.se

——————————————————————-