Elevutställning

Foto. En interiörbild från elevutställningen

Varje vår har bildtreorna på Akademi Sinclair sin traditionella examensutställning på Bohusläns museum. Samarbetet mellan Uddevalla gymnasieskola och Bohusläns museum initierades 1996 och är sedan dess årligen återkommande.

Tanken med samarbetet är att skapa en möjlighet för eleverna att presentera arbeten som de har gjort under sin gymnasietid i en professionell miljö. Pedagogiken bygger på att de själva är delaktiga i hela processen – från det enskilda verket till den gemensamma presentationen. En uppskattad tradition och en värdefull erfarenhet för var och en att ta med sig in i framtiden.

Elevutställning 2022

Elevutställning 2020
Elevutställning 2019
Elevutställning 2018
Elevutställning 2017
Elevutställning 2016