Svenska för invandrare SFI

Här hittar du som lärare på SFI (Svenska För Invandrare) inom Vuxenutbildningen ett studiematerial på lätt svenska. Du som vill träna på svenska kan också använda materialet på egen hand - skriv ut häftet och ta med det vid ditt besök på Bohusläns museum.

Leta, läs och skriv!

Med utgångspunkt i Bohusläns museums fasta utställningar kan man använda sig av materialet för att öva sin läs- och skrivförståelse och samtidigt lära känna museet. Materialet är framtaget i samarbete med SFI och Vuxenutbildningen och är anpassat för kursen ”Studieväg 1”.

Textilrundan

baddräkt
Klicka på texten för att ladda ner Pdf-filen: SFI häfte textil


Föremålsrundan

kopparkittel, golvur
Klicka på texten för att ladda ner PDF-filen: SFI häfte föremål