Kulturmiljöfrågor

Kulturmiljöer

Vad är egentligen en ”kulturmiljö”? Vem avgör vad som är en kulturmiljö? Vem ansvarar för att kulturmiljöerna tas om hand? Inom värdefulla historiska miljöer vill vi gärna att man är särskilt hänsynsfull, och reagerar kanske när något oönskat händer. En kulturmiljö kan ha olika form av skydd. Läs mer om kulturmiljöer. 

Fornlämningar

Många vänder sig till Bohusläns museum med frågor om fornlämningar, som t. ex. -Hur får jag reda på mer om fornlämningarna där jag bor? -Jag vill bygga nära en fornlämning, går det? -Vad gör jag om jag hittat ett fornfynd? -Vad säger lagen om fornlämningar? Läs mer om fornlämningar.

K-märkta hus

”K-märkt” är begrepp många använder kring kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad står det för egentligen? K-märkning innebär antingen att ett hus har skydd i detaljplan, eller är byggnadsminnesförklarat. Läs mer om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Bohuslänsk byggnadstradition, finns det?

Ja, det kan man säga. Här, liksom för alla olika delar av landet, utvecklades vissa specifika drag hos den traditionella bebyggelsen, som är mer eller mindre karaktäristiska. Bland annat utvecklades en panelarkitektur tidigt, dvs timmerhusen kläddes med panel, liksom vissa hustyper (dubbelhus och enkelhus) blev vanliga här. Läs mer om bohuslänsk byggnadstradition här .