Om oss

Vår historia

Sveriges nyaste länsmuseum har gamla anor

Vår historia

Även om Bohusläns museum är ett av Sveriges yngsta länsmuseum har vi en lång historia. Redan 1861 grundades föregångaren som var stadsmuseum för Uddevalla. Den 18 juli 1863 öppnade museet i nya lokaler på Kungsgatan 30. Verksamheten utökades särskilt från mitten av 1900-talet och 1977 bildades länsmuseet Bohusläns museum. Det nya museet invigdes 1984 och det är det huset du besöker idag. Med nya lokaler, nya utställningar och omfattande verksamhet blev vi snabbt kända som ett kulturhus för alla.

Varför startades Bohusläns museum?

Att grunda museer var typiskt för industrialismen och 1800-talet. Man upplevde att samhället förändrades snabbt och kände ett behov av att samla in berättelser och saker innan de försvann. Museerna blev samhällets minnesbank. I Uddevalla bildades diskussionsklubben Sällskapet X år 1859. Det var stadens rika och välutbildade herrar som träffades.

Med bokhandlaren Johan Fredrik Hallman som initiativtagare grundades Bohusläns museum i maj 1861. Föremål och böcker skänktes till museet och blev början till samlingar och bibliotek.

Svartvitt foto av gatufasad. En tegelbyggnad i två våningar med ordet museum ovanför portvalvet.t.

Uddevalla museum på Kungsgatan 30.

Uddevallas nystartade stadsmuseum fick namnet Bohusläns museum i maj 1861. Men redan hösten 1862 bytte man namn till Uddevalla museum. Carolina Christiansson var museets konservator och ledare ända till 1912. Ansvarsområdet var i första hand Uddevalla stad med omnejd.

Forskning och dokumentation i hela Göteborgs och Bohus län bedrevs istället från olika museer och institutioner i Göteborg. På 1950-talet förändrades detta. En landsantikvarie inrättades 1948 och placerades från 1955 i Uddevalla.

Landsantikvarien Åke Fredsjö blev också intendent eller chef för Uddevalla museum. Nu kombinerades ansvaret för kulturmiljövården i länet med ansvaret för Uddevalla museum. När dessa två delar slogs samman 1977 bildades Stiftelsen länsmuseet i Göteborgs och Bohus län. Verksamheten växte nu kraftigt och under näste museichef Carl Cullberg förverkligades planerna på ett nytt museum och Bohusläns museum invigdes 1984. Under åren 2006 – 2015 bedrevs verksamheten inom Västra Götalandsregionens kulturarvsförvaltning Västarvet.  Ansvarsområdet är det gamla Göteborgs och Bohus län, idag Västra Götalands län, men vår huvudverksamhet ligger  landskapet Bohuslän.

Svartvitt foto av pågående husbygge, med tre ofärdiga byggnadskroppar och två lyftkranar.

Bohusläns museum under byggnationen, 1983.

Vad är ett länsmuseum?

Länsmuseer är museer som finns i varje län i Sverige. I det som kom att bli Västra Götalands län fanns tidigare tre länsmuseer med olika profilområden och geografiska områden, ett av dem var Bohusläns museum. Från början fanns olika typer av regionala museer som bildades på 1800-talet eller under tidigt 1900-tal. Dessa museer ombildades under andra halvan av 1900-talet till stiftelser med bland annat hembygdsrörelsen och kommuner som huvudmän. Länsmuseerna drivs med pengar från stat, kommuner och landsting. Länsmuseets chef kallas också landsantikvarie.

Vad gör man på ett länsmuseum?

Länsmuseer arbetar med kulturhistoria och konst i vid bemärkelse och även i viss mån med naturhistoria. Vi samlar in föremål, böcker, berättelser, foton, filmer och andra arkivhandlingar som ska spegla olika aspekter av vårt samhälle idag och igår. Vi bedriver också kulturmiljövård med forskning och dokumentation med inriktning på landskap, byggnader och fornlämningar. Det betyder också att vi hjälper till med att bevara natur- och kulturvärden i samhällets planerings- och byggverksamhet. Verksamheten presenteras så att alla kan ta del av den. Det görs till exempel genom utställningar, böcker, föredrag och webbsidor.

Vad finns i Bohusläns museums samlingar?

Vi samlar på föremål, böcker, berättelser, foton, filmer och andra arkivhandlingar. Vi har en unik konstsamling, hundratusentals arkeologiska fynd från utgrävningar, massor av föremål från äldre sjöfart, handel, fiske och lantbruk och en stor samling naturalier från djur- och växtriket. I våra arkiv och bibliotek finns handlingar och böcker från både idag och de senaste århundradena. Dessa används flitigt av allmänheten.

Hur många besökare har Bohusläns museum?

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta museer, med ca 300 000 besökare varje år. En bidragande orsak är fri entré, generösa öppettider och en stor programverksamhet med ständigt nya aktiviteter och många tillfälliga utställningar. Bohusläns museum är ett kulturhus för alla.