Vilka var Västkustens badorter?

De större badorterna var Strömstad, Gustafsberg, Lysekil, Marstrand och Varberg. Så småningom kom badortsverksamhet igång även på många mindre platser.

Gustafsberg.

Mindre samhällen med badortsverksamhet

Här finner vi Särö, Grebbestad, Långedrag, Styrsö, Henån, Fjällbacka, Ljungskile, Kyrkesund, Kalvsund, Stjärnvik, Svanesund, Fiskebäckskil, Älvsborgs fästning, Gåsö, Alsbäck, Köpstadsö, Gottskär, Hälleviksstrand, Nösund, Ellös, Smögen, Stenungsön och Lyckorna.

 

Bild på badare i Nösund 1910

Badare i Nösund 1910

Stenungsön

Bild på Stenungsön 1930.

Stenungsön 1930

På Stenungsön, till exempel, utvecklades badorten ur en av gårdarna på öns norra del. Där hade bedrivits jordbruk och trankokeri. När de två systrarna Betty och Malvina Kihlman övertog gården efter att deras far dött 1846 startade de öns första badverksamhet. Den första anläggningen bestod av tre badkar, men sedan blev Stenungsön en komplett badort med varma och kalla bad, uthyrningsverksamhet och societetssalong. Stora sommarvillor i jugendstil byggdes i slutet av 1800-talet.

Idag: Stenungsöns norra del präglas av de stora sommarvillorna. Varmbadhuset är idag privatbostad, och societetssalongen Villa Vanahem har idag konferens- och restaurangverksamhet.

Lyckorna

Ett annat exempel är Lyckorna. Bakom satsningen låg Robert Macfie. På sin egen mark startade han 1877 en badort med varmbad, kallbad, societetssalong och en mindre expeditionsbyggnad samt badläkarkontor. Badgästerna bodde antingen i hus som Macfie eller hans anställda hyrde ut, eller i hus som badgästerna lät uppföra åt sig själva.

Idag: Villabebyggelsen är välbevarad på Lyckorna, medan kärnan i badortsverksamheten bara har enstaka byggnader bevarade. Varmbadsverksamheten upphörde vid 1900-talets mitt och de båda kallbadhusen, Gubbis och Gummis, är rivna. På 1990-talet revs societetshuset liksom omgivande äldre hus och tennisbanor.)

Badortshistoria

Västkustens badortshistoria började vid sekelskiftet 1800 och pågick till en bit in på 1900-talet. Badortslivet var mycket speciellt, med badbehandlingar i kombination med havsluft och sällskapsliv. På badorterna lades grunden till det stora intresse för att tillbringa sommaren vid Västkusten som finns än idag.

Litteratur:

Lars Stackell: ”Västkusten förr – Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet”. 1975.

Mer om Västkustens badorter

Hur såg Västkustens badorter ut?
Livet på Västkustens badorter

Badorten Gustafsberg
Badorten Lysekil
Badorten Marstrand
Badorten Strömstad
Badorten Varberg