Utvärdering av Bohusläns museums verksamhet om och med resandefolket 2004-2013

Bohusläns museum har i 10 år samverkat med resandefolket i olika projekt. Under 2014 genomförde vi en samlad utvärdering av den 10-åriga verksamheten med fokus på samarbeten och delaktighet. Läs mer om projektet och ladda ner rapporten.

Utgrävning vid Snarsmon 2004

Utgrävning vid Snarsmon 2004

Mellan åren 2004 och 2014 samverkade Bohusläns museum med resandefolket i olika projekt. Under 2014 genomförde vi en samlad utvärdering av den 10-åriga verksamheten med fokus på samarbeten och delaktighet. Riktlinjerna för utvärderingen arbetades fram i en projektgrupp med representanter från Bohusläns museum, Kulturgruppen för resandefolket, Forum för levande historia, Riksutställningar och Förvaltningshögskolan/Göteborgs universitet. Själva utvärderingen har utförts som ett externt uppdrag av Josefine Hjort.

Utvärderingen baserades huvudsakligen på tre större projekt kring resandefolkets kulturhistoria som museet genomfört tillsammans med representanter från två olika resandeföreningar. Josefine Hjort använde vedertagen internationell metodik för att genomföra en systematisk processinriktad utvärdering för att precisera och synliggöra framgångsfaktorer (eller motsatsen). Kort sagt, samla kunskaper och erfarenheter för att lära för framtiden.

Projektets resultat diskuterades avslutningsvis i en workshop med deltagare från flera nationella minoriteter, museer och andra kulturinstitutioner.

Konferensen Museet är en rättighet

I maj 2015 arrangerade Bohusläns museum och Kulturarvsakademin en konferens på detta tema, Museet är en rättighet. Där diskuterades i ett större sammanhang rättigheter och delaktighet för museibesökare. Hur ska museer jobba för att människor ska känna att deras egna historier finns representerade? Hur bestämmer man vilken historia som ska berättas?

Ladda ner utvärderingsrapporten om Bohusläns museums verksamhet om och med resandefolket här:
Utvärdering resandefolket

Ladda ner en sammanfattning från konferensen Museet är en rättighet här:
Museet är en rättighet

brosch_2_kant[2]

Resandefolket

I flera hundra år har resandefolket funnits i Sverige, vandrat mellan byar och gårdar och erbjudit varor och tjänster. Idag är resandefolket en del i den nationella minoriteten romer. Sedan 2004 arbetar Bohusläns museum och resande tillsammans för att lyfta fram resandefolkets historia som en del av vår gemensamma historia.

Resandekartan

resandekartan.se (extern länk)
Broschyr om Resandekartan (pdf)

Mer om resandefolket

Utställningen Möt Resandefolket!
Resandeboplatsen Snarsmon
Resandefolkets kulturminnen på kartan
Varifrån kommer resandefolket?
Livet på vägen
Cirkusliv
Tänkeboken 1512
Vilka är resandefolket