Utställning

Möt Resandefolket!

och en angelägen del av vår historia

Plats: Övre plan

Möt Resandefolket!

Utställningen Möt Resandefolket! är Sveriges första permanenta utställning om resandefolket. I utställningen berättas om resandefolkets historia, om att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen och ömsesidigt beroende av varandra, om hantverksskicklighet, om starka släktband och en levande berättartradition, men också en historia med många mörka minnen av myndigheternas behandling av resandefolket.

Resandefolket har funnits i Sverige i flera hundra år. Vandrat till byar och gårdar och erbjudit varor och tjänster som byborna inte kunde eller ville göra eller utföra själva.

Så småningom byttes hästar och kärror ut mot cyklar och bilar.
Idag finns resandefolket inom alla yrkesgrupper, ofta som entreprenörer och egna företagare. Släktsammanhållningen, hantverket, musiken och språket är viktigt inom resandekulturen.

I utställningen visas också fynden från museets utgrävningar av resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän. Utgrävningarna gjordes tillsammans med resande och har gett en större medvetenhet och förståelse för resandefolkets historia och livsvillkor som är en del av vår gemensamma kulturhistoria. Hela utställningen har arbetats fram i samarbete med representanter från Kulturgruppen för resandefolket.

Besök utställningen! Här kan du möta resandefolket, lyssna till berättelserna, musiken och språket, se hantverket och följa med på en resa genom vår kulturhistoria utifrån personliga minnen, möten och öden.