Utställning

Möt Resandefolket!

och en angelägen del av vår historia

Plats: Övre plan

Möt Resandefolket!

Utställningen Möt Resandefolket! är Sveriges första permanenta utställning om resandefolket. I utställningen berättas om resandefolkets historia, om att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen och ömsesidigt beroende av varandra. Om hantverksskicklighet, om starka släktband och en levande berättartradition, men också en historia med många mörka minnen av myndigheternas behandling av resandefolket.

Resandefolket har funnits i Sverige i flera hundra år. Vandrat mellan byar och gårdar och erbjudit varor och tjänster som byborna inte kunde eller ville tillverka eller utföra själva.

Så småningom byttes hästar och kärror ut mot cyklar och bilar. Idag finns resandefolket inom alla yrkesgrupper, ofta som entreprenörer och egna företagare. Släktsammanhållningen, hantverket, musiken och språket är viktigt inom resandekulturen.

I utställningen visas också fynden från museets utgrävningar av resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän. Utgrävningarna gjordes tillsammans med resande och har gett en större medvetenhet och förståelse för resandefolkets historia och livsvillkor. Hela utställningen har arbetats fram i samarbete med representanter från Kulturgruppen för resandefolket.

Besök utställningen och möt resandefolket. Lyssna till berättelserna, se hantverket och följ med på en resa genom vår kulturhistoria utifrån personliga minnen, möten och öden.

resandebrosch

Resandefolket

Efter flera hundra år i Sverige är numera resandefolket en del i den nationella minoriteten romer. Sedan 2004 arbetar Bohusläns museum och resande tillsammans för att lyfta fram resandefolkets historia som en del av vår gemensamma historia.

Resandekartan

resandekartan.se (extern länk)
Broschyr om Resandekartan (pdf)

Mer om Resandefolket

Resandeboplatsen Snarsmon
Resandefolkets kulturminnen på kartan
Vilka är resandefolket?
Varifrån kommer resandefolket?
Livet på vägen
Cirkusliv
Tänkeboken 1512
Utvärdering av verksamheten om resandefolket