← Tillbaka till sökresultat

Fotografen Maria Lundbäck

Maria Lundbäck var verksam som fotograf i Uddevalla under nästan ett halvt sekel. Tillsammans med sin partner Hildur Andersson var hon engagerad i kampen för kvinnors rösträtt.

Svartvitt foto. Bröstbild av kvinna med kort frisyr och ansiktet i profil.

Fotograf Maria Lundbäck, självporträtt.

Historia

Bilden som källa

Bilden som föreställer Maria Lundbäck är ett av två kända porträtt av henne själv. Detta är taget då hon är lite äldre än på det andra fotografiet. Utifrån fotografiet kan vi se vad hon hade för kläder och frisyr.

Under perioden då Maria Lundbäck levde hade kvinnor långt hår, oftast uppsatt i knut. Dock förekom det att kvinnor, så som Maria på denna bild, hade kort hår. Detta ansågs som mycket progressivt i hennes samtid, och de kvinnor som valde denna frisyr gjorde det för att visa sin ståndpunkt gällande kvinnors rättigheter.

Inom rösträttsrörelsen, bland de kvinnliga studenter som först fick tillträde till universiteten och bland intellektuella blev det korta håret ett mode, för att visa att man ansåg att kvinnans ställning skulle förändras och likställas med mannens. Det var alltså ett mode med politiska förtecken.

Att verka som fotograf

När det gäller fotografiskt material från 1800-talet och första halvan av 1900-talet finns ofta en fotograf angiven. Men eftersom synen på upphovsrätt då var annorlunda, kan dessa uppgifter ibland inte tolkas utifrån vår tids sätt att se på upphovsrätt.

På porträttet av Maria Lundbäck står hon själv angiven som fotograf, men troligen är det en av hennes anställda som tagit själva kortet. Under en period hade hon två ateljéer och hon står själv som fotograf till allt material, trots att hon svårligen kunnat vara närvarande på båda platserna samtidigt.

Ofta tog fotografer över andra fotografers ateljéer och då ingick utrustning såväl som negativ. Den nya ägaren övertog då rätten att reproducera fotografierna, och angav då sig själv som fotograf. Så är fallet med Maria Lundbäck som själv övertog Josefina Rydholms ateljé, och då fortsatte att framkalla fotografier Josefina tagit, men angivna som hennes egna.

Uppgift om fotograf betydde länge inte vem som tagit fotografiet utan i vilken ateljé fotografiet var framkallat.

Maria Lundbäcks fotografier

Det finns cirka 1300 fotografier bevarade som Maria Lundbäck tagit. Idag används fotografierna ofta för att berätta om Uddevallas historia. Dels för att visa hur namnkunniga personer såg ut, hur befolkningen i staden klädde sig och valde att avbilda sig.

Kanske är det dock hennes fotografier av Uddevalla stad som främst används som källa idag. Byggnader, platser och vyer avbildades av Maria Lundbäck och därför kan vi idag se i detalj hur fasader ändrats, hur gatorna befolkades och få inblick i olika mer eller mindre vardagliga situationer.

Svartvitt foto. Ett torg fyllt av ett hundratal personer. I mitten av torget finns en upphöjd scen och ett sju meter högt föremål som är dolt av ett skynke.

 

Ett exempel på  detta är de fotografier Maria Lundbäck tagit av översvämningar i Uddevalla längs Bäveån. Något som förekommit under lång tid, men som kommit att bli allt viktigare att studera med anledning av de förändringar av havsnivån som sker och förväntas fortsätta. Fotografier av en situation där barn springer genom vattenmassorna får idag nya användningsmöjligheter, genom att de berättar om förändringar i klimatet och väderväxlingar i ett historiskt perspektiv.

Svartvitt foto. En översvämmad stadsgata flankerad av envånings trähus, vars stengrund står i vatten. Två barn står på gatan och tittar nyfiket in i kameran.

Maria Lundbäck

Maria Lundbäck föddes i Örebro och flyttade tillsammans med sin mor Maria Theresia Uddgren till moderns hemstad Uddevalla i unga år. Även Maria Lundbäcks far kom från Uddevalla.

Hon fick anställning hos fotografen Josefina Rydholm som lärde henne fotografyrket. När Josefina Rydholm avled 1880 tog Maria Lundbäck över ateljén. Hon var då 23 år gammal. Tre år senare startade Maria egen firma på Lagerbergsgatan 11 där hon också bodde. Fastigheten kom att bli synonym med Lundbäcks verksamhet, och på baksidan av hennes fotografier finns ofta fastigheten avtecknad med två kvinnor stående på balkongen.

Maria och rösträttsrörelsen

Maria Lundbäck var politiskt engagerad som medlem i den lokala föreningen för kvinnors rösträtt, och blev invald i kommunfullmäktige 1912. Dock verkar hon ha tackat nej till detta uppdrag.

Tillsammans med sin partner företagaren Hildur Andersson saluförde Maria Lundbäck sina Uddevallamotiv som vykort. Hildur Andersson ägde ett pappersbruk och en pappershandel i Uddevalla.

Även Hildur Andersson var medlem i rösträttsföreningen, och båda ingick i ett konstnärskollektiv som arbetade för att kvinnor skulle kunna utbilda sig och verka inom konstnärliga yrken. Kollektivet bistod också personer som av olika skäl behövde en fristad, bland annat på grund av sin homosexualitet (som fram till 1944 var ett lagbrott).

Journalisten Ture Malmgren, tidningen Bohusläningens grundare, var kollektivets beskyddare. Många av de kvinnor i Uddevalla som var aktiva i dessa föreningar, däribland Hildur Andersson, hade gått i Eva Rodhes flickskola. Flickskolan verkar ha haft stor betydelse för denna generation och deras rösträttsengagemang i Uddevalla.

Maria Lundbäck och Hildur Andersson

Maria Lundbäcks ateljé hade en filial i Trollhättan. Vid hennes frånfälle 1927, togs verksamheten där över av fotografen David Almquist och hans maka. Hildur Andersson ärvde Maria Lundbäck och de ligger begravda tillsammans på Norra kyrkogården i Uddevalla.

Källor

  • Fotografier i Bohusläns museums fotoarkiv.

Vill du veta mer?

Ur våra samlingar

I våra samlingar har vi mycket stort antal fotografier tagna av Maria Lundbäck. Här kan du se några exempel. Fler av Maria Lundbäcks fotografier kan du se på webbplatsen DigitaltMuseum

Foto över Uddevalla från 1885.

Robert och Jessie Johnston, född Macfie.

Gruppporträtt, sommaren 1891.

Platser att besöka

  • Maria Lundbäcks plats i Uddevalla. En plats placerad framför Hasselbackshuset vid Kungstorget som berättar om  Uddevallas historia.

Du kanske även är intresserad av

← Tillbaka till sökresultat