Utställning

Utgångspunkten

Utflyktsdags. Upptäck Platser att besöka!

Plats: Övre plan (Se karta)

Välkommen att utforska Utgångspunkten

Utgångspunkten är tänkt som en väg ut i landskapet Bohuslän, till det kulturarv som finns runt omkring oss. Utgångspunkten vill ge utrymme för möten och inspirera till utflykter.

Bild med texten Utgångspunkten

Utställningen

I utställningens montrar lyfter vi fram olika ämnen med koppling till vårt gemensamma natur- och kulturarv. Här kan du du slå dig ner och ta del av böcker och broschyrer. Du kan använda våra besöksdatorer för att få veta mer om Bohusläns och Västsveriges historia. När överflyttningen av våra webbsidor är färdig kommer det att finnas material om badorternas historia, fritidslivets miljöer, trädgårdshistoria, varvshistoria, historiska kartor över Bohuslän och mycket mer.

På gång

Är du intresserad av arkeologiska utgrävningar? På Bohusläns museums facebooksida kan du få tips om vad som är på gång. I utställningen visar vi ofta fynd från aktuella grävningar.

Platser att besöka

Vill du få tips på utflyktsmål? I utställningen finns broschyrer om intressanta platser att besöka.

Föreningar berättar

Runt om i Bohuslän finns föreningar som bevarar, använder och utvecklar vårt gemensamma kulturarv. De vårdar och visar hus, föremål och bilder och berättar om människor som levt på platsen. I utställningen ger vi en glimt av olika föreningars verksamhet.

Vill du ta del av informationen i lugn och ro?

Informationen i besöksdatorerna (med undantag av lyssnarstationen för folkmusik) är den samma som på denna webbplats så du kan alltid ta del av information om Bohusläns natur- och kulturarv när det passar dig.

Folkmusik

En av våra besöksdatorer fungerar som lyssnarstation med folkmusik. På lyssningsstationen kan du söka efter spelmän, vissångare, låtar och visor från hela regionen, du kan söka på ort, årtal eller första raden i en visa. Du kan också lyssna på de många tusen fantastiska visor och låtar som finns inspelade!

Detta är en del i det stora projektet ”Hitta folkmusiken.nu” som arbetar för att digitalisera och tillgängliggöra Västra Götalandsregionens folkmusik. Läs mer på www.hittafolkmusiken.com/

Aktuell utställning

I utgångspunkten visas nu en utställning om maritima ristningar
Läs mer om utställningen Spåren efter sjöfararna – maritima ristningar i Bohuslän