Utställning

Platser och händelser i Munkedals historia

18 januari 2024 - 9 februari 2025

Plats: Utgångspunkten (övre plan)

Platser och händelser i Munkedals historia

På andra våningen hos oss finner du utställningsutrymmet Utgångspunkten. Där fokuserar vi just nu på Munkedal kommuns spännande historia. Upptäck axplock från stenålder fram till 1960-tal i form av föremål, foton, illustrationer och film.

I det område som idag är Munkedals kommun har människor har bott, levt och dött under 11 000 år. Landskapet har succesivt förändrats, dels genom en pågående landhöjning men framför allt genom människors avtryck och påverkan.

Under den här långa tidsperioden har de lämnat många spår efter sig. I utställningen tittar vi närmare på några platser och händelser. Du kommer möta den allra äldsta stenåldern då människor bland annat bosatte vid det som skulle bli Småröd, Hensbacka och Skälleröd. Du får en glimt av den yngre stenålderns gravtraditioner och bronsålderns bildvärld. Den mörka historien som utspelade sig vid Galgeberget under flera århundranden har en egen monter, liksom resandet genom Munkedal på land och över vatten. Dagens Munkedal möter du i kulturarvsföreningarna arbete med att skapa lokalhistoriska skattkistor att använda i skolorna.

Mellan åren 2021 – 2022 har Bohusläns museum haft i uppdrag av Munkedals kommun att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram. Programmet var tänkt som ett stöd i den kommunala hanteringen av kulturmiljöerna. Det riktar sig också till alla som har ett intresse av kommunens historiska bakgrund. I arbetet med kulturmiljöprogrammet så producerades även boken Historien om Munkedal som vänder sig till skolbarn i låg- och mellanstadiet.

En kulturmiljö är en plats, eller ett område, i landskapet med ett särskilt värdefullt och väl bevarat historiskt innehåll. Det kan vara fornlämningar, bebyggelse, historiska händelser, tro eller traditioner. Kulturmiljöerna inom en kommun är tillsammans ett uttryck för den historia som ägt rum inom kommunens gränser.

På Bohusläns museum vill vi visa historiens breda perspektiv. Vi arbetar också för att samhällets utveckling sker på ett sätt som är hållbart för kulturmiljöerna.

På Bohusläns museums hemsida hittar du Kunskapsbanken. Där finns det många artiklar och filmer om hela Bohusläns historia och kulturmiljöer. Här finns också ett rikt material om Munkedals kommun.

Utställningen är öppen och kommer invigas 22 februari