Kommande utställning

RE:USE!

25 maj 2019 - 29 mars 2020

RE:USE!

Välkommen till världens första 3D-printade utställning i 100% återvunnet material. Ett material skapat av insamlat skräp från Bohuslän. Det är just byggmaterialet skräp som står i fokus i RE:USE!. Utställningen berättar om vår hantering av skräp, skräpets historia men visar också på skräpet som en möjlig lösning för en hållbar utveckling i framtiden. Välkommen till en värld där allt eller ingenting kan räknas som sopor!

Kan du föreställa dig en värld utan skräp? Eller en värld där allt är skräp? Vad är egentligen skräp? Det är frågor vi ställer oss i utställning RE:USE!. Vårt skräp har sett olika ut genom alla tider och vi värderar vårt avfall olika beroende på när avfallet är ifrån och vad det består utav. När vi undersöker skräpets historia ur olika tidsperspektiv utforskar vi samtidigt relationen mellan oss människor och föremål. Idag vill vi visa vilka vi är utifrån det vi äger men vilka är vi imorgon? Är vi det vi har ägt eller det vi har slängt?  Vi reflekterar sällan över hur det vi har slängt är en väsentlig del i vad som berättar vår historia för framtiden. Definitionen av skräp är beständig medan vad den består i är föränderlig. Det går inte att säga ”du är vad du äger” utan att i samma mening också slå fast att ”du är vad du slänger”.

Idag talar vi om identitetskonsumtion och hur vi skapar vår identitet utifrån saker vi handlar. I en värld av snabbt föränderliga trender och massproduktion handlar vi mer än någonsin – vilket inte minst går att se i hur julhandeln slår nya säljrekord varje år. Ett sådant beteende och en alltmer kortlivad ”slit och släng”-relation mellan oss och våra ägda föremål för givetvis med sig konsekvenser för miljön. Hur vi kan arbeta för att lösa dessa problem är en del av utställningens viktigaste diskussionsområden.  Eftersom utställningen består av 100% återvunnet material demonstrerar den också miljövänligare lösningar för hur skräp går att betrakta som en resurs, snarare än just precis ”skräp”.

Utställningen är en del av framtidens 3D-park

Kan cirkulära flöden fungera och hur kan vi använda vårt lokala skräp till att skapa nya innovativa utställningsrum? Cirkulära flöden innebär att vi tillvaratar förbrukade resurser och spill för att nyttja dem till att producera nya resurser istället för att kasta och producera helt nytt. Detta är ett sätt att bidra till en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov – en populär definition av begreppet hållbar utveckling hämtat från Världskommisionens för miljö och utvecklings rapport Vår gemensamma framtid. Utställningen Re:use! är en del i ett samverkansprojekt som drivs av Tillväxtavdelningen på Uddevalla kommun. Projektet är ett steg närmare cirkulära flöden och hur vi kan ta hand om vårt avfall och förvandla det till en resurs i en produktion där det inte produceras något spill. Här kan du läsa mer om projektet och våra samverkanspartners.