Tidigare utställning

Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck

5 maj 2018 – 4 november 2018

Plats: Nedre Galleriet

Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck

Yttrandefriheten är en av de allra mest grundläggande friheterna i Sverige. Den är grunden i vår demokrati. Men över hela världen inskränks människors yttrandefrihet genom att de utsätts för hot, förföljelse och försvinnanden. Fyra fristadsförfattare berättar om sina liv och varför de behövde flytta från sina hemländer och vad det inneburit för dem att under två år vara fristadsstipendiat.

fristad-puff-webben
Rätten till yttrandefrihet innebär en rätt att fritt få uttrycka åsikter, tro eller uppfattning.  Denna rättighet skyddas bland annat av FN:s allmänna förklaring. Trots detta får människor utstå trakasserier, hårda fängelsestraff och riskerar sina liv för att de uttrycker sin åsikt. Författare, journalister och konstnärer är ofta de första som blir utsatta i auktoritära regimer.

ICORN är ett internationellt nätverk som verkar för att erbjuda skydd och arbetsro i form av fristäder för författare och konstnärer som förföljs och som inte kan utöva sitt yrke i sitt hemland. En förföljd författare får möjlighet att under två års tid bo på en skyddad plats.

I september 2015 togs ett beslut att Uddevalla ska vara en tillfällig fristad för förföljda författare, journalister, musiker och bildkonstnärer. Det övergripande arbetet med fristäder organiseras av ICORN. Uddevalla är en av två kommuner i Västra Götalandsregionen som är medlemmar i ICORN. Den andra är Göteborg som redan 1996 blev den första fristaden i Sverige. Idag finns det 23 fristäder i Sverige, det flesta är kommuner men även regioner är medlemmar.

Vandringsutställningen berättar om fristadsarbetet i världen, Sverige och Uddevalla och lyfter också betydelsen av yttrandefrihet och demokrati. Fyra fristadsstipendiater, kvinnor och män från olika länder och med olika yrken, har bidragit med sina livsberättelser och erfarenheter. Utställningen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, regionens fristadskoordinator samt Bohusläns museum. Projektet är delfinansierat av Statens Kulturråd.

Fristad

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

 

Vandringsutställning

  • Vandringsutställningen går att låna efter 4 november 2018.  Fristad utställningserbjudande (pdf)
  • För mer information kontakta: Sofie Henryson, utställnings-och programantikvarie, sofie.henryson@bohuslänsmuseum.se, 0522-656523 eller Johanna Lindström, Koordinator för Litterärt Residensprogram och Fristäder i Västra Götaland, johanna.lindstrom@kulturivast.se,  076-3242771

In English

Cities of refuge – a response to persecution and oppression.