Kulturmiljöer i Sotenäs kommun

 • Författare: Linnea Nordell, Lars Rydbom
 • Nr: 2009:48
 • Typ: KDOK
 • Typ av undersökning: Kulturhistorisk dokumentation
 • Länsstyrelsens diarienummer:
 • Diarienummer:
 • Projektnummer: D287
 • Fornlämningsnummer:
 • Fastighet:
 • Socken:
 • Kommun: Sotenäs
 • Län: Västra Götalands län
 • Ansvarig institution: BM, Bohusläns museum
Visa PDF