På Bohusläns museum har vi en omfattande programverksamhet. Det handlar om allt från visningar av museets utställningar till olika typer av föreställningar och spännande föreläsningar.

Om du har ett förslag på en programpunkt som du vill genomföra på museet ska du använda detta formulär.

Vi kommer att gå igenom ditt förslag och se om det går att genomföra och om det är i överensstämmande med museets mål och värderingar. Vi lämnar vårt besked till dig via e-post eller telefon.

Vi kommer endast att ta emot programförslag via denna formulärfunktion.