Utställning

As Dreamers Do

1 juni 2024 - 3 november 2024

Plats: Konsthallen (nedre plan)

As Dreamers Do

I sommar fyller Bohusläns museum 40 år och detta vill vi fira genom att göra en extra stor satsning på samtidskonst i konsthallen med utställningen As Dreamers Do! Titeln refererar till konstnärens roll som drömmare, iakttagare och medskapare i en komplex samtid. Några av de femton inbjudna konstnärerna har tidigare ställt ut i konsthallen i olika konstellationer, andra är helt nya i sammanhanget. Det blir således både återblickar, återkomster och nya möten.

Deltagande konstnärer

Tova Berglund, Omid Delafrouz, Elisabeth Frieberg, Caspar Forsberg, Jens Fänge, Lukas Göthman, Lena Johansson, Eric Magassa, David Nilson, Maria Nordin, Sofie Proos, Linnéa Sjöberg, Jim Thorell, Johan Thurfjell och Cajsa von Zeipel.

Utställningen

Konstnärer tolkar och gestaltar både inre och yttre världar utifrån sina olika utgångspunkter och öppnar nya rum inom oss. Ofta kan konsten väcka frågor och nyfikenhet genom ett intressant visuellt tilltal, men också genom sin förmåga att vara outtalad och ambivalent. Har konstnärer en extra sensibilitet, en slags hyperkänslighet som kan tydliggöra tecken i vår tid vilka ännu inte är helt synliga för oss?

Förhoppningen är att skapa en mångdimensionell utställning med rik tematik och varierande uttryck med narrativ i lekfull anda. Några av konstnärerna har en anknytning till västkusten, men utställningen har också en tydlig representation från andra delar av landet. De flesta är nationellt verksamma, men några av dem är också internationellt etablerade. Ett flertal är födda på 1980-talet då museet tillkom, andra tillhör en tidigare generation.

I utställningen möts flera spår. En tematik representeras av konstnärer som genom foto, film, textil, text, skulptur, installation, sociala medier och måleri iscensätter det egna jaget och tankar kring kropparna vi lever i och relationen till rum, plats, tid och kontext. I deras verk är frågeställningar kring genus, tillhörighet, identitet och performativitet är tydliga utgångspunkter.

Ett annat spår i utställningen representeras av en mer introspektiv hållning. Det kan röra sig om processrelaterade verk eller ett undersökande förhållningssätt till färg, abstraktion, språk och tecken genom måleri, skulptur och installation.

Ytterligare ett spår är det som inte är så tydligt uttalat och som utspelar sig i ett gränsland, där illusion, dröm och metafysik tar form genom surrealistiska gestaltningar i måleri och installation.

I en tid av dystopiskt tänkande och instabilitet kan konsten förhoppningsvis erbjuda ett alternativt tänkande och ett andrum.

Utställningen As Dreamers Do har tillkommit genom ett samarbete mellan konsthallen och konstnären/curatorn Lukas Göthman.

As Dreamers Do

Lukas Göthman
Sofia Proos
Maria Nordin
David Nilsson
Tova Berglund
Johan Thurefjell
JimThorell
Omid
Linnea Sjöberg
Lena Johansson
Jens Fänge
Cajsa von Zeipel
Elisabeth Frieberg
Eric Magassa
Lukas Göthman Sofia Proos Maria Nordin David Nilsson Tova Berglund Johan Thurefjell JimThorell Omid Linnea Sjöberg Lena Johansson Jens Fänge Cajsa von Zeipel Elisabeth Frieberg Eric Magassa

Vernissage

 • Datum: 1 Juni
 • Tid: 14.00
 • Plats: Konsthallen på Bohusläns museum
  • Annette Prior, museichef Bohusläns museum, hälsar välkommen.
  • Lukas Göthman, konstnär/curator och Agneta von Zeipel, curator i Konsthallen introducerar utställningen.
  • Carl Forsberg, förste vice ordförande i Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, inviger utställningen.
  • Innan klockorna upphör Ljudverk av Carl Michael von Hausswolff, konstnär och tonsättare – uruppförande.

Vernissagen är en del av vårt 40-års firande som museum. Se hela vårt program för jubileumshelgen här.