Tidigare utställning

Vi som arbetar med våra kroppar

30 september 2023 - 28 januari 2024

Plats: Bohushallen (övre plan)

Vi som arbetar med våra kroppar

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete. Sällan syns och hörs människor som arbetar med sina kroppar i dagens medier, på museer och i våra offentliga rum. Det vill den här utställningen ändra på.

I utställningen möter vi 33 arbetare, med olika bakgrund, erfarenheter och ålder som berättar om sitt arbete. Berättelser om otrygga arbetsvillkor, bristande respekt och ohållbara strukturer. Men också om organisering, stolthet, arbetsgemenskap och känslan av att vara viktig för samhället.

Utan kroppsarbetarna stannar Sverige.

Intervjuer/text/produktion: Annica Carlsson Bergdahl/Rot produktion
Fotografi/film: Elisabeth Ohlson
Rot produktion i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och ABF med stöd av LO, Arbetarrörelsens kulturfond och Västra Götalandsregionen.

Folder om utställningen

Följ Bohusläns museum på Instagram för att följa människor från Bohuslän med omnejd, som arbetar med sina kroppar.

Teckenspråkstolkning av utställningen hittas här.
En utställning av Rot Produktion i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och ABF med stöd av Arbetarrörelsens kulturfond, LO, Västra Götalandsregionen. Delar av utställningen visades på Hela stadens galleri i Göteborg under 2022. Hela stadens galleri är en del av Göteborgs 400-årsjubileum, som projektleds av Göteborg & Co.

Länk till utställningens hemsida:
Vi som arbetar med våra kroppar (visomarbetarmedvarakroppar.se)
Trailer till utställningen Vi som arbetar med våra kroppar