Tidigare utställning

Through the Mirror

4 juni - 11 september 2022

Plats: Konsthallen (nedre plan)

Through the Mirror

I sommarens utställning i konsthallen reflekterar fyra konstnärer kring begrepp som kropp, identitet, självbild och alter egon utifrån sina egna erfarenheter och blickpunkter.

Många kvinnliga konstnärer har under de senaste årtiondena arbetat med att gestalta och spegla sig själva och sin tid utifrån sina egna premisser och inte omvärldens. Idag har nya digitala media blivit en viktig del i denna process, något som utställningen visar genom lekfulla angreppssätt. Genom måleri, teckning, fotografi, film, skulptur och nya digitala tekniker som NFT:er ger utställningen exempel från 1980-talets punkiga feministiska uttryck fram till dagens internetbaserade konst.

Digitala tekniker och plattformar har revolutionerat hur vi framställer oss själva i sociala medier och gett oss möjligheten till multipla identiteter, något som också avtecknar sig i konsten. Den digitala tekniken möjliggör och underlättar den performativa framställningen, något som Arvida Byström använder i sina fotografier och i sitt instagramflöde. Tove Kjellmark skapar hybrida skulpturer där ny digital teknik och hantverk smälter samman. Kristina Abelli Elander har rötter i 1980-talets upproriska feministiska konstscen och visar såväl äldre verk som nya kollektivt skapade konstvideos.

Genom mode, utseende och kläder iscensätts vår yttre persona. Konstnärsjaget och identiteten formas oftast genom familjen och vilka samhällsnormer som är rådande just då. Malin Griffiths iscensatta fotografi gestaltar personer i en familj som byter identiteter med varandra – masker tas på för att i nästa stund slängas bort – verk som speglar såväl förändring, minnen och livets gång.

Världen är en scen i ständig förändring och där vi idag skapar skiftande och utbytbara masker av oss själva med nya redskap och medvetenhet.    

Medverkande konstnärer

Arvida Byström (f. 1991) är en multidisciplinär konstnär som redan i tonåren började fotografera och publicera bilder på digitala plattformar, där hon blev något av en föregångare för en ung generation som skapar sin identitet och självbild på sociala medier. Där lades även grunden till hennes konstnärliga uttryck. Med en hyperfeminin ”girly” estetik uttrycker hon sig främst genom fotografi, film och performance, men har även arbetat som modell och gör egen musik. De teman hon främst berör är frågor kring identitet, kroppsuppfattning, social dynamik i relation till nya medier. Hennes bilder tolkar och utmanar det visuella språket och de normer som förstärks genom virtuell, kommersiell och social interaktion.

Arvida Byström arbetar också med att framställa sina bilder via ny digital teknik, s.k. NFT:er (non-fungible token). Hon har varit verksam både i Sverige och utomlands och har publicerat sig i internationell press samt har arbetat med större varumärken. Hennes arbete visar på att det digitala inflytandet blir en allt viktigare del inom den samtida konsten.

Kristina Abelli Elander (f. 1952) har sin bakgrund i 1970 och 80-talets kvinno- och proteströrelse och hennes tidiga verk bottnar i en uppgörelse med då rådande könsideal. I utställningen visas punkiga serieteckningsliknande målningar från sent 1970-tal, där vi får möta Superbruden samt andra alter egon som hon konsekvent arbetat med i sitt konstnärskap. Hennes alter egon fyller samma funktion som hos skådespelaren, att fritt kunna röra sig mellan rollerna och därmed utvidga sin konstnärliga sfär.

Kristina Abelli Elander har även arbetat med rumsliga installationer, väggmåleri, teckning och figurer i keramik och textil. Hon använder klara färger med seriebildens förenklingar och har ett estetiskt drastiskt bildspråk, som är besläktat med Carl Johan De Geer och Marie-Louise Ekman. I utställningen visar hon även senare gjorda videofilmer med gruppen Alice & the Aliens.

Malin Griffiths (f. 1973) arbetar främst med iscensatt fotografi. Bilder på henne själv och familjen förekommer ofta, som i serien Dogwalk. Bilderna gestaltar scener där personerna byter identiteter med varandra – masker kläs på och tas av. Inom familjen växer identiteten fram. Vi formas tillsammans och ett föränderligt växelspel uppstår oss emellan. Masker/ identiteter kan provas, för att i nästa stund slängas bort – världen är en scen som vi måste beträda.

Malin Griffiths relaterar också sina bilder till tidens oupphörliga gång, livscyklerna, minnet och det viktiga händelserna i en människas liv.  År, minuter och sekunder som tränger sig på och ständigt gör oss påminda om vår existens. Mode, som är ett föränderligt signum i tiden är något som hon gärna arbetar med. Kläder är döda, men när de träs över kroppar ges de omedelbart liv och föreställningen kan börja.

Tove Kjellmark (f. 1977) intresserar sig för människans inre i relation till kroppslighet och dess förhållande till rummet. Från början är hon utbildad skulptör och har utvecklat en mångsidig och experimentell praktik där hon rör sig fritt mellan olika media och material. Kjellmarks arbete är både fysiskt och konceptuellt och placerar sig i glitchen mellan det digitala och det organiska, det förflutna och framtiden.

Som verktyg och material använder sig Tove Kjellmark ofta av sin egen kropp i kombination med hemmabyggda maskiner samt avancerad teknologi, där hon undersöker relationen mellan rörelse och ett statiskt tillstånd. Kjellmark har gjort Technoanimalism till sitt signum och i mediala sammanhang har hon kallats för en modern, kvinnlig Dr. Frankenstein. Själv menar hon att hon söker en annan natur, där skillnaden mellan natur och teknologi upphör och därmed skapar den på nytt.