Tidigare utställning

Siktlinjer – Katarina Löfström och Jesper Nyrén

27 maj 2023 - 8 oktober 2023

Plats: Konsthallen

Siktlinjer – Katarina Löfström och Jesper Nyrén

I sommarens utställning i Konsthallen har vi glädjen att presentera två konstnärer - Katarina Löfström och Jesper Nyrén, som har flera beröringspunkter i sin konstnärliga praktik. De delar främst ett intresse för det visuella, abstraktion och figuration, som de utvecklar var och en på sitt håll och utifrån olika utgångspunkter.

Båda konstnärerna inspireras även av landskap och horisonter, men som sällan gestaltas direkt, utan bearbetas och filtreras i den konstnärliga processen. De färdiga verken efterlämnar endast spår av den initiala impulsen/ bilden och i stället framtonar förnimmelser och icke reella tillstånd som väsentliga delar i de slutliga verken.

Influenser från konstnärliga föregångare är också en gemensam nämnare. Katarina Löfström relaterar till andliga /filosofiska konstnärliga strömningar från det sena 1800-talet och en av inspirationskällorna för Jesper Nyrén är den italienska renässansen. I utställningen presenterar Katarinas Löfström videoverk, måleriska printar och skulptur.  Jesper Nyréns visar en rad målningar i olika format samt fotografi.

Katarina Löfström

Katarina Löfström arbetar främst med video, digitala animationer, ljudverk, skulpturala installationer. I den här utställningen presenterar hon också måleri i form av digitala printar. Hennes verk befinner sig ofta i ett gränsland, mellan distinkt skärpa och drömlika tillstånd.

En stadsvy, en horisont eller ett fotografi, kan inspirera henne, men själva essensen i hennes verk handlar oftast om känslor, fenomen och begrepp. Hon intresserar sig också för olika stadier av medvetande, såsom vakenhet, dagdrömmar, transtillstånd och det hypnagoga tillståndet, men även av optiska fenomen i relation till ljud.

Genom repetitiva rörelser, slingor, reflexioner och ljuseffekter skapar hon verk som förstärker och koncentrerar vissa fenomen. Hon manipulerar därmed vår uppfattning och de flytande gränserna för vad vi uppfattar som verklighet. I videoverket och målningarna med titeln Point Blank, inryms två helt olika bild typer som är till formen besläktade – måltavlor (för att döda) och mandalan (meditation). Båda kräver en djup koncentration, men med diametralt olika innehåll och innebörder.

Katarina Löfström har också en stark relation till havet och har intresserat sig för Hilma af Klints bildvärld, i vars släkt det fanns många sjöofficerare och kartografer. Hilma af Klint var själv en duktig navigatör, och flera av Hilma af Klints tidiga arbeten har viss likhet med sjömärken, något som Katarina Löfström refererar till i en serie grafiska arbeten och skulpturer.

Utanför museet visar hon verket Open Source, bestående av sammanfogade glittrande paljetter som speglar himmel och hav, där fiktion och verklighet flyter samman. Speglingen ligger nära hennes intresse för filmiska effekter, där relationen mellan yta och djup, fast och flyktigt förtydligas. Det är även ett sätt för henne att iscensätta animation och rörlig bild i fullt dagsljus. En viktig ambition för henne är att utforska och tänja sitt eget konstnärliga fält samt skapa innovativa verk bortom rationalitet och konvention.

Pressbilder, Fotograf: Anna Drvnik
Dokumentation utställningsbilder, Fotograf: Jean-Baptiste Beranger

Jesper Nyrén

Jesper Nyréns skimrande målningar kan vid en första anblick och på avstånd upplevas som kompositioner av abstrakta färgfält, där formen ofta är kvadratisk eller rektangulär. På nära håll vecklar målningarna ut sig till ett antal sinnrikt komponerade mindre verk, flera målningar i en – och öppnar för multipla tolkningar i relation till tid och rum.

Under noggranna observationer i landskapet registrerar Jesper Nyrén sina impressioner och sinnesintryck vid olika årstider och platser, ofta genom fotografier och skisser. I de färdiga bilderna sammanfogas sedan ljus, atmosfär och materialitet på ett subtilt sätt och återskapar de upplevda ögonblicken för betraktaren.

Målningarnas uppbyggnad vilar på en löst sammansatt symmetri av delar som i slutändan balanseras gentemot varandra i både kolorit och komposition. I de enskilda partierna skiftar måleriet, ibland syns tydliga spår av penseln, ibland framträder en mer slät yta där färgvariationer och materialitet är närvarande.  Han använder olja, bivax och akryl för att skapa en skillnad och tempoväxling i färgernas uttryck. Ett växelspel uppstår mellan täckande och transparenta ytor.

Färgskalan och stämningen bär spår från de landskap och miljöer där han vistats, som Björkö i Roslagen där han var bosatt i många år, men även från hans resor i Cézannes spår i Aix en Provence eller från norra Italien, där Piero della Francesca och Fra’ Angelico var verksamma. Koloriten varierar i de olika partierna – jordiga dofter övergår till mustigt mossgrönt, kyligt havsblått tonar över från en ljusblå sommarhimmel till en varm rodnade kvällssol i rosa och orange toner. Här förenas ett skickligt bildbyggande med en känslig närvaro. I utställningen finns ett par verk i stora format, där betraktaren nästan kan ”stiga in” i verket och uppleva det momentant.

Med små väl avvägda gester och en stark tillit till färgen som bärande element, förmedlar Jesper Nyrén förnimmelser och upplevelser som letar sig fram inte bara till betraktarens öga, utan även stimulerar övriga sinnen och en stark bildpoesi uppstår.

 

Vernissage

Lördag den 27 maj inviger vi sommarens konstutställning ”Siktlinjer” i Konsthallen på Bohusläns museum.

27 maj kl. 14.00

Plats: Konsthallen på Bohusläns museum

  • Liselotte Munther, enhetschef på Bohusläns museum hälsar välkommen
  • Anna Sarsten, kulturchef Uddevalla kommun inviger utställningen
  • Agneta von Zeipel, curator i Konsthallen introducerar utställningen och samtalar sedan med konstnärerna
  • Johan Berthling spelar kontrabas
Fri entré.
Väl mött!