Tidigare utställning

Samlare och samlingar

1 februari – 19 april 2020

Plats: Konsthallen (nedre plan)

Samlare och samlingar

I utställningen Samlare och samlingar har konstnärerna Katarina Ekelund, Gunilla Hansson, Jonas Liveröd och Ingrid Persson Titelman låtit sig inspireras och förhålla sig till museet samlingar, men också till sina egna verk och samlingar av objekt.

Flera av konstnärerna har gjort ett urval ur museets samlingar som har relevans till det egna konstnärliga skapandet. Det kan röra sig om olika typer av objekt, alltifrån foto, textil eller andra föremål. Konsthallen/museet har vid ett flertal tidigare utställningstillfällen bjudit in konstnärer att förhålla sig till samlingarna, för att på så sätt skapa nya synsätt och gestaltningar kring dem. Samlingar innefattar vitt skilda områden – där konst, naturalier, textil, foto och föremål ingår, som givetvis präglats och påverkats av landskapet och dess näringar.

Utställningen är tänkt att belysa det materiella och hur de påverkar oss och kan omskapas kreativt. Minnen och känslor kommer ofta tillbaka när vi får hålla i ett bekant föremål eller se ett familjefotografi. Ett förflutet väcks till liv, kanske minns vi ett samtal, en stämning eller bilder träder fram från barndomen – ibland ljusa, ibland mörka.

Inom konsten finns det en över hundra år lång tradition av readymade, där konstnärer började använda sig av befintliga vardagsföremål i sin konst. Vardagliga ting har sedan kommit att användas av efterföljande konstnärsgenerationer. Dagens samtida konstnärer använder gärna sig av befintliga föremål i sina verk och inspireras och återanvänder också idéer i sitt kreativa skapande i förhållande till samlingar för att på så vis aktualisera dem. Utställningen kommer att visa en bredd av konstnärliga material och tekniker, såsom måleri, foto, collage och skulpturala installationer.

Medverkande konstnärer

Katarina Ekelund

Katarina Ekelund arbetar med ett abstrakt expressionistiskt storskaligt måleri. Hon intresserar sig framförallt för färg, mönster och former och målar lager på lager. Tidigare målade hon självporträtt, men gick sedan över till att måla landskap, som med tiden blivit mer abstrakta. Med landskapet som klangbotten experimenterar hon med mönster och färger som har en avgörande betydelse i den konstnärliga processen. Hon arbetar gärna med storskaliga målningar så att hon fysiskt kan ta ut svängarna i själva akten, färgen hälls, blandas, kastas och stänker för att på så sätt förmedla en energi.

I utställningen presenterar Katarina en serie målningar som är inspirerade av mönster utifrån Bohus Stickning. Hon har framförallt inspirerats av mössor designade av Kerstin Olsson, en av formgivarna, där de nyansrika färgsammanställningarna för tankarna till olika årstider.

Katarina Ekelund, f. 1966, är verksam i norra Bohuslän och har sin ateljé i en kyrka. Hon är utbildad på Konstfack och Gerlesborgsskolan.

Gunilla Hansson

Gunilla Hansson utgår ofta i sina verk från platsens betydelse som hon undersöker utifrån olika aspekter och som innefattar utblickar både i tid och rum och kring händelser som både är allmänna och mer personliga. Vatten och hav ur olika perspektiv är viktiga teman som hon återkommer till i måleri och installativa verk. Hon formulerar frågor kring förädling, förändring och användning. Förutom sitt eget konstnärliga arbete har hon stort intresse av att ta del av andras arbeten, att skapa kontaktytor, utbyten och samtal. Detta har gjort att hon varit engagerad och delaktig i konstnärsdrivna organisationer och grupper samt arbetat som utbildningsansvarig och pedagog.

Gunilla har i sitt arbete ”Minnet är som molnen” förhållit sig till museets fotosamling som finns på DigitaltMuseum. Med utgångspunkt från fyra fotografier tagna 1907 har hon reflekterat kring de fotograferade och kring fotografen. Ett arbete som också baserar sig på en egen personliga historia. Med hjälp av bland annat kollagets fragmentariska uppbyggnad och den rörliga bildens möjligheter omformar hon några ögonblick i det förflutna.

Sedan avslutade studier på Konsthögskolan Valand 1993 har Gunilla Hansson varit verksam som konstnär och arbetat med utställningar och offentliga verk. Efter många år i Göteborg flyttade hon 2012 tillbaka till Kungshamn där hon är född och uppväxt. Där har hon numera en ateljé med utsikt över hav och horisont.

Gunilla Hansson, f. 1961, är utbildad i Göteborg vid KV-konstskola 1985-1986, Hovedskous målarskola 1987-1988 och Konsthögskolan Valand 1988-1993. Hon är bland annat representerad på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Jonas Liveröd

Jonas Liveröd brukar beteckna sig själv som ”djupt materialotrogen” och han ser sin mångskiftande verksamhet som ett totalkollage där de olika delarna stärker helheten. Hans konstnärliga arbete skiftar mellan olika tekniker, såsom skulptur, teckning och installation, men han arbetar även med collage, keramik och textil. En ohämmad energi och många infall i arbetsprocessen skapar ett flöde som innefattar ett encyklopediskt innehåll fyllt av både humor och svärta och kolliderar i ett myller av intryck som möter besökaren. Den till synes slumpmässiga färgstarka estetiken är dock noga övervägd.

Samlandet och fascinationen för extraordinära ting är viktig och han har vid ett flertal tillfällen låtit sina egna samlingar, sin ”Wunderkammer ” blandas med museisamlingar, för att på vis skapa andra sammanhang och berättelser kring för de ibland udda och aparta föremålen. I den här utställningen visar Liveröd bland annat en samling av föremål från museets magasin, en del insamlade för länge sedan, många lång bortifrån – en del nära. En svart underton infinner sig nästan alltid i hans ibland halsbrytande lekfulla sammanställningar.

Vid sidan av sitt konstnärskap håller Liveröd workshops om myter, dödskultur och misslyckanden, agerar som curator för projekt som berör visionär arkitektur och outsiderkultur, skriver artiklar om excentriska kulturhistoriska fenomen, och är dessutom DJ under artistnamnet ”Nihilistjympa”. Utöver den konstnärliga verksamheten arbetar Liveröd även med föreläsningar.

Jonas Liveröd, f. 1974, bor och arbetar i Ågårdskvarn i Västergötland, där han också driver residensprojektet Luftslottet och sitt museum över den icke-kategoriserbara – Den Liverödska Wunderkammaren.

Ingrid Person Titelman

Ingrid P Titelman arbetar främst med textil, såsom vävda och tryckta bilder på tyg och textila skulpturer, men gör även skulpturala verk ofta med utgångspunkt i egna saker från barndomen. Många av hennes verk kretsar kring minnen av hennes uppväxt i Lysekil. Hon växte upp bland tråd, nålar bakelser och bröd. Hennes mormor hade konditori och hennes farfar, herr och dam ekipering och skrädderi.

Hennes bilder skapas utifrån starka upplevelser, men det som oroar henne blir till en väv. Att väva en Väv är en process som kräver mycket tålamod som att gå i snålblåst, i storm, i regn och i solsken, menar hon. Hennes utställning inkluderar många egna föremål och verk som bildar en poetisk livsberättelse.

Person Titelman, f. 1941, är utbildad bland annat på Tillskärarakademien 1962 samt Textillärarutbildning 1965-1968. Bland hennes offentliga arbeten märks en gobeläng för Uppsala universitet. Hon är representerad vid Nationalmuseum, Statens konstråd samt i ett flertal kommuner och landsting.

DigitaltMuseum

Gå gärna in på DigitaltMuseum och titta närmare på de föremål och objekt som konstnärerna har valt ut ur museets samlingar: Samlare och samlingar – DigitaltMuseum