Utställning

Nordiska väsen – Rödlistan

10 juni 2023 - 17 september 2023

Plats: Bohushallen (övre plan)

Nordiska väsen – Rödlistan

I tusentals år har människor berättat sägnerna om våra nordiska väsen. Många har sett dem i skogens gömmen och ladugårdens dunkel, i böljans sälta och i forsens ström. Tänk om allt inte bara är historier? Tänk om vi inte är ensamma?

Utställningen är framtagen av Linnéa Jägrud, yrkesverksam biolog och författare, i samarbete med den prisbelönte fotografen Tore Hagman. Tanken bakom utställningen är att visa förändringen i våra landskap på ett annorlunda vis. Många av våra arter så som mossor, lavar, fåglar, svampar och allt möjligt knutna till landskapet. Men landskapet har förändrats – och arterna blir rödlistade.

Det handlar om utdikade våtmarker, nedhuggna skogar och uppdämda forsar. I naturen har vi dessutom ett antal nordiska väsen; näcken, skogsrået, gårdstomten för att nämna några. Varför ses de så sällan? När sågs de senast? De är starkt knutna till vårt landskap, som vi förändrat så mycket. Var ska skogsrået gömma sig när all skog är nedhuggen? Var ska näcken spela i utbyggda älvar och hur ska gårdstomten hitta en ladugård att vara i när allting är i stordrift nuförtiden? När våtmarkerna har dikats ut har älvorna ingenstans att dansa och sjöjungfrun dör när hon fastnar i bottentrålen.

Ljudbild

Till fotoutställningen kommer en ljudbild framtagen av Isak Eldh. Den är indelad i sex olika zoner bestående av havet, gården, berget, skogen, myren och strömmen. Diskreta ljud av uggleho, vindsus, en orre, hästtagelstråke, åror som droppar vatten.

Samarbete

Tillsammans med Dr Tommy Kuusela på Institutet för Språkvård och Folkminnen, har Linnéa tagit fram rödlistan. Tommy står för faktagranskning och stöd i hur väsen oftast har porträtterats i historierna som florerar i vårt land. Fotograf är den mycket erkända och prisbelönta Tore Hagman, som gjort ett stort antal fotoböcker som alla handlar om landskapet på flera sätt.