Tidigare utställning

Nature Morte

07 Maj 2016 - 28 Augusti 2016

Nature Morte – samtida möten kring stilleben

Sommarens utställning i Konsthallen är Nature Morte. Här visas verk av ett 70-tal samtida internationella, nordiska och svenska konstnärer som alla förhåller sig stillebentraditionen. Utställningen är uppbyggd utifrån fem teman: flora, fauna, hus & hem, mat och död. Bland konstnärerna finns Mat Collishaw, Michael Craig-Martin, Cecilia Edefalk, Saara Ekström, Gabriel Orosco, Marc Quinn, Jennifer Steinkamp, Cindy Wright m fl.

Stilleben som genre förknippas ofta med 1500- och 1600-talens utsökta arbeten av gamla mästare, men är högst aktuell som motiv i en samtida konstnärlig praktik. Genren är en outtömlig källa till nytolkningar och dokumentation av vår omvärld och dess förgänglighet – memento mori.