Utställning

Embers and Stars / Glöd och stjärnor

27 januari 2024 - 21 april 2024

Plats: Konsthallen (nedre plan)

Embers and Stars / Glöd och stjärnor

I utställningen Embers and Stars förenas fem konstnärer som har många beröringspunkter. Den tydligaste gemensamma nämnaren är naturligtvis skapandet – som att foga bilder och färger till ytterligare en bild – att foga silke, bomull och polyester till en berättelse – att sammanföra film och ljudsekvenser till en historia – eller att föra samman ord till rader och sånger och att knyta en rosett!

En annan viktig gemensam nämnare är vänskapen, som etablerades mellan några av dem i unga år, men som också växte fram senare under utbildningstiden på Konsthögskolan Valand och Högskolan för Fotografi och Film. De har sedan samverkat i olika konstellationer under åren. Det var under den långa isoleringen under covid som en längtan började ta form – efter korsvägar och knutpunkter mellan det egna och den andres uttryck. Längtan efter att mötas mänskligt och i görandet.

Önskan och längtan kan liknas vid en glöd som syns i en mörk natt. Önskan och längtan kan också beskrivas som stjärnbildens osynliga förbindelser. Konstnärerna delar ett gemensamt språk, där de alla rör sig relativt obehindrat mellan olika material, tekniker och uttryck såsom måleri, skulptur, film, fotografi, teckning, textil och installation. I verken finns både mörker och ljus samt en lekfull anda.

Vi hoppas vi att värmen och glöden från utställningen kan sprida sig i sig splittrad samtid!

Medverkande konstnärer

Jenny Källmans arbeten refererar både till en dokumentär fotografisk tradition från 1970-talet, såväl som till iscensatt fotografi. Med en experimenterande hållning arbetar hon med olika material och rumsliga gestaltningar, som ett sätt att utvidga fotografiets möjligheter. Ett tema som återkommer är ungas utsatthet, i både slutna rum, stadsmiljöer och ”icke-platser”.

Hennes noggrant iscensatta verk visar exempelvis stillbilder från film, som projiceras på rörliga reflekterande objekt och en mångfald av bilder, former, kroppar i rörelse uppstår. Spelet mellan ljus och skugga, speglingar och reflexer skapar en intensiv och drömlik upplevelse, med ett varierat bildflöde. I utställning visar hon bland annat en fotografisk spegelinstallation med skulpturala objekt i rörelse.

Jenny Källman (f 1973) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg och vid Konstfack i Stockholm, där hon tog examen 2002.

Person som står med ryggen mot betraktaren och har stoppat in armarna i ett hål, korsar dem och sticker ut händerna ur två andra hål.

Jenny Källman, We have our own song, 2023

Maria Magnusson arbetar i ett utvidgat fält i förhållande till fotografi och film, där fotografi, experimentell film och video ingår. Hennes motivvärld består av intryck, stämningar, minnen, drömmar, återbruk av fotografier, samt det omedvetna som skapar en flödande bildvärld. Hon arbetar med både analoga och digitala processer. Tillblivelsen av verken är viktig och hon intresserar sig för det fysiska och det materiella i framställningen av fotografiet/filmen och använder ekologiska metoder vid framkallningen. Metoden ansluter till Carl Jungs teori om synkronicitet, som kan uppstå när mentala processer direkt kopplas till de fysiska.

Hennes experimentella filmer har visats på många festivaler, gallerier, micro-cinemas, bland annat International Short Film Festival Oberhausen, LA Film Forum, Echo Park Film Center och The Alchemy Film Festival.

Maria Magnusson är född 1965 i Norra Björke, och verksam i Göteborg. Hon har en magisterexamen i fotografi  (1999) vid Fotohögskolan, nuvarande HDK-Valand och en filosofie kandidatexamen i konstvetenskap vid Göteborgs universitet.

En grusväg genom ett landskap med fjäll och sjö där en ljusblåbil har stannat och en person står bakom bilen med en cigarett i handen.

Maria Magnusson, I remember my dreams by the colours they are

Pia Mauno rör sig obehindrat mellan olika konstnärliga uttryck, såsom måleri, skulptur och installation. Hon arbetar med ett symbolspråk med starka färger och stiliserade former och med referenser till konsthistorien – speciellt till surrealismen.

Pia Mauno för också in element från textil och skrädderi i verken, där vecket och draperingen blir viktiga motiv som skapar rörelse i gestaltningen och där en nästan karnevalisk stämning infinner sig. Ett maskspel där gestalter bär avigsidan utanpå.

Rosetteformen med dess dubbla natur återkommer som motiv. Rosetten är en spegling, en vridning, förvrängning och en knut – ett Janusansikte som blickar inåt och utåt samtidigt. Rummen i målningarna är ofta täta och fyllda av lager, lager av tid, lager av konsthistoriska stölder och lager av färg. Dubbelexponeringar som skevar i tid och rum. Som i en dröm.

Det textila har Pia Mauno även undersökt kollektivt i Skräddare som rebell, en sammanslutning av konstnärer som delar det textila arvet.

Pia Mauno, f. 1969 i Västerås, bor och verkar i Göteborg. Hon har tagit en masterexamen på Konsthögskolan Valand 1996-2001

En figur med rosett och slutna ögon och med armar som sträcks fram genom en grön cirkel.

Pia Mauno, Spinning around in circles, 2023

Ulrika Segerberg arbetar ofta med en kombination av tekniker där målningar, objekt, text och poesi sammanförs i rumsliga installationer och gestaltningar. Hennes verk rör sig mellan det föreställande och det nonfigurativa, där hon vill förena både det enkla och upphöjda för att skapa oväntade möten i uttrycket. Med kraft och lekfullhet gestaltar hon mytiska och existentiella berättelser, där gränserna löses upp mellan natur, kropp, rum och måleri.

I utställningen visar hon bl. a. installationen Guided by the Sun. Arbetet består av tre skepp tillverkade i papier mâché och textil samt en ljuskrona i keramik, ett verk som kretsar kring begreppet förundran. Verket berättar om människans sårbarhet och förmågan till lust och nyfikenhet, men även om att segla i medvind, eller i stiltje att och förutsättningslöst uppleva världen.

Ulrika Segerberg är född i Västerås 1976, och bosatt och verksam i Berlin sedan 2001. Hon är utbildad på Gerrit Rietveld Academy, fine art, Amsterdam 1997-2001.

Ulrika Segerberg, The Distance, 2020

Stina Östberg Ivanovic är förankrad i en intuitiv måleripraktik, en process där färg och komposition lösgör sig från det hon ser och upplever i den fysiska världen. Minne, dröm, vision transformeras till pigment och papper i måleriprocessen, där målningarna uppstår i en synkron process av seende och fabricering. Hon eftersträvar att uppnå en slags resonans i sin process, en mjuk klang som uppstår inombords och att en sådan klang kan föras vidare in i betraktaren genom verken.

I utställningen presenterar hon verk med titlarna Älskarna och Pass. Älskarna kommer till som dagboksanteckningar där flera olika dagar utgör ett underlag. Pass berättar om att färdas in i större sammanhang, världar och himlar.

Vissa målningar skalar hon upp och mönstren överförs till att bli mattor. Målningarna relaterar mer till blick och immaterialitet, medan mattorna som slits ned, ingår i en process av förgänglighet kopplad till kropp.

Stina Östberg Ivanovic, är född i Sundsvall 1977, och är verksam i Göteborg. Stina Östberg är utbildad med både en masterexamen i fri konst och en masterexamen i teologi.

Svart mönster mot benvit botten med ett par röda och ett blått inslag av färg.

Stina Östberg, Handknuten ullmatta, 2023