Kommande utställning

Charlotte Gyllenhammar – CAST

7 juni 2020 - 30 augusti 2020

Plats: Konsthallen (nedre plan)

Charlotte Gyllenhammar – CAST

Konsthallen på Bohusläns museum har glädjen att presentera en stor separatutställning med Charlotte Gyllenhammar under våren/sommaren 2020. Utställningens namn, Cast, syftar på flera nya verk gjorda av Gyllenhammar, där skulptur, fotografi och video ingår. Ett centralt tema i hennes konstnärskap är människans sårbarhet.

Gyllenhammars konstnärskap rör sig ofta i ett spänningsfält mellan identitet, fångenskap och utsatthet. Det är ämnen som har följt henne genom åren, men hon bär också alltid med sig barnets medvetande, blick och perspektiv. Hennes verk grundar sig i ett utforskande av relationen mellan det personliga och det politiska och mellan kroppens tyngd och tidens och inverkan.

I utställningen Cast presenteras flera nya verk, bland annat ett nytt filmverk och en iscensättning med samma namn, som gestaltar en smärtsam utsatthet. Filmverket Cast, ett centralt verk i utställningen, visar en rakryggad sittande kvinna som roterar runt på en plattform.  Ur mörkret uppenbarar sig så småningom figurer som kastar tung gipsmassa på henne. Kvinnan förvandlas alltmer till en stelnad bildstod, en gjutform (cast) – en slags levande död bakom massan av gips. Händelseförloppet vittnar om övergrepp och ett stigma, där offer och förövare möts. Ett annat väsentligt verk i utställningen ansluter till samma tematik.  Här återfinns den reella gjutformen från filmverket som är placerad på ett stort podium, men också i en inverterad negativ form vänd uppochned och nedsänkt i podiets golv, som en kalk. De båda verken speglar varandra till form och innehåll, eller frånvaron av det.

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

I bildspelet: stillbilder ur videoverket Cast, 2019, fotograf Per-Erik Adamsson, Rumsbilder med verket Fury, 2019, fotograf: Per-Erik Adamsson.

Charlotte Gyllenhammar har i ett flertal tidigare utställningar vänt uppochned på perspektivet i sina verk, bland annat i fotoserien Fall, där en kvinna hänger uppochned och där de voluminösa kjolarna blir framträdande. Ett av hennes mest kända verk är det upp och nedvända trädet Die for You, 1993, en månghundraårig ek som hängdes uppochned på Drottninggatan i Stockholm. I utställningen visas ett fotoverk av det verket. Att vända uppochned på objekten framtvingar andra perspektiv och ett annat seende.

Charlotte Gyllenhammar (född 1963) inledde sin karriär som målare, men började arbeta med skulptur och installation efter sina studier vid Royal College of Art i London och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Gyllenhammar arbetar med olika media som skulptur, installation, film och fotografi. Gyllenhammar har gjort flertalet offentliga verk och haft stora separatutställning både i Sverige och utomlands