Utställning

Charlotte Gyllenhammar – Kastad/Cast

12 juni 2021- 12 september 2021

Plats: Konsthallen (nedre plan)

Charlotte Gyllenhammar – Kastad/Cast

Konsthallen på Bohusläns museum har glädjen att presentera en stor separatutställning med Charlotte Gyllenhammar under sommaren 2021, där skulptur, fotografi och video ingår. Utställningens namn, kastad/cast, syftar på verk gjorda av Gyllenhammar som berör människans existens. Hennes ”kastadhet” i världen.

Gyllenhammars konstnärskap rör sig ofta i ett spänningsfält mellan identitet, fångenskap och förvandling. Det är ämnen som har följt henne genom åren, men hon bär också med sig barnets medvetande, blick och perspektiv. Hennes verk grundar sig i ett utforskande av relationen mellan det personliga och det politiska och villkoren för konstnärligt skapande.

Ett centralt verk i utställningen är filmverket Cast, där en kvinna roterar upphöjd, runt sin egen axel. Ur mörkret framträder svartklädda gestalter som kastar tung gipsmassa på henne. Kvinnan förvandlas alltmer till en stelnad bildstod, en gjutform (cast) – en slags levande död bakom massan av gips. Skildrar konstnärens filmade performance en förkastelse, en smutskastning, en rituell stening eller vad? Nog är det en rollbesatt ritual, men djupt ambivalent. I rummet intill visas verken Motherform och kastad/cast – en installation där den avgjutna formen från filmverket återfinns både placerad på ett stort podium och i en inverterad negativ form vänd upp och ner och nedsänkt i podiets golv- som en kalk. De båda verken speglar varandra till form och innehåll.

I bildspelet: stillbilder ur videoverket Cast, 2019, fotograf Per-Erik Adamsson, Rumsbilder med verket Fury, 2019, fotograf: Per-Erik Adamsson.

Charlotte Gyllenhammar har vid ett flertal tillfällen vänt upp och ner på perspektivet i sina verk, bland annat i skulpturerna Night Ascend och Night Descend. Den ena skulpturen stiger upp, den andra ned. Omslutna av böljande kjolar påminner de om vackra utslagna blommor, men ger samtidigt uttryck för en jordbunden utsatthet fångad i mörk materia. I utställningen ingår även flera äldre verk, samt den monumentala utomhusskulpturen Out/Giant.

Charlotte Gyllenhammar är född 1963 i Göteborg. Hon är utbildad vid The Royal College of Art i London och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Gyllenhammar slog igenom på den svenska konstscenen med verket Dö för dig, en upp och nedvänd ek upphängd på Drottninggatan i Stockholm 1993. Gyllenhammar arbetar med olika media som skulptur, installation, film och fotografi. Gyllenhammar har gjort flertalet offentliga verk och haft stora separatutställningar både i Sverige och Internationellt.

Vernissage

12 juni kl. 13.00 i Konsthallen på Bohusläns museum.

För att kunna delta i vernissagen måste du ha en biljett. Du bokar på Nortic.se. Maxantalet biljetter per person är 2 st. Observera att biljetten endast gäller för programmet, läs mer om vad vi menar nedan.

Boka din biljett här.

Program för vernissage

  • Inga Göransson, ordförande i stiftelsen Bohusläns museum hälsar välkomna.
  • Agneta von Zeipel, curator, introducerar utställningen.
  • Samtal mellan Charlotte Gyllenhammar och skribenten Mikael van Reis.

Vad som gäller för vernissagens besökare

Vernissagen blir en sittande tillställning för att vi ska kunna tillåta fler deltagare på evenemanget. Läs mer om regler för offentliga sammankomster här. Sammankomsten slutar efter samtalet mellan Charlotte och Mikael och därefter behöver vi stänga ned Konsthallen en kortare stund. Detta av flera skäl – för att tydligt avsluta den offentliga sammankomsten, för att plocka bort möbler och teknik, men också för att kunna kontrollera så besöksflödena inte överskrider det tillåtna antalet besökare per rum. Din vernissagebiljett gäller alltså endast för programpunkten, för att vandra runt i utställningen behöver du invänta återöppningen av utställningen och respektera att vi endast kan släppa in så många personer som respektive lokal tillåter.

Utställningen visas i 4 separata lokaler med olika storlek och bär därför varierande publikkapacitet.

Vill du bara se utställningen öppnar den 14.30.

Livesändningen av vernissagen

Du kan följa vernissagen och livesändningen via vår Youtubekanal här på hemsidan: