Tidigare utställning

Bigert & Bergström – The Climate Fix

8 december 2018 - 14 april 2019

Bigert & Bergström – The Climate Fix

I somras hade Kebnekaises sydspets smält så mycket att bergets norra del blivit vårt lands högsta punkt. Bigert & Bergström genomförde 2015 en räddningsaktion för att försöka stoppa denna utveckling där smältande glaciärer är vår tids främsta symptom på tilltagande klimatförändringar.

Verket Rescue Blanket for Kebnekaise ingår i den stora utställningen The Climate Fix som visas i Konsthallen på Bohusläns museum, där konstnärsduon Bigert & Bergström fokuserar på storskaliga lösningar för att fixa klimatet – så kallade geo-engineering.

Sedan början av 1990-talet har Mats Bigert och Lars Bergström utforskat extrema väderleksfenomen och klimatrelaterade frågor. Redan 1994 presenterade de Klimatkamrarna, stora upplevelsebaserade och interaktiva verk, där besökarna kunde uppleva olika väderfenomen i en konstnärlig kontext. Ett av dem, Steamchamber, visas nu i utställningen.

Utställningen spänner över 30 års samarbete, alltifrån tidiga verk inspirerade av biologiska museers dioramor, till senare verk som visar på sambandet mellan människans teknologiska landvinningar och vår tids alltmer alarmerande klimatförändringar.

Med ett konstnärligt kreativt förhållningssätt lyckas de utifrån en konceptuell utgångspunkt visualisera viktiga samband mellan klimat och mänsklig påverkan. I utställningen vill de problematisera hur vetenskapen och tekniken har försökt kontrollera väder och skapa artificiella klimat. Vädret påverkar oss ständigt, både fysiskt och psykiskt och har också påverkat historien genom sin nyckfullhet.

Med kreativt nytänkande och skarpsinnig humor lyfter de fram klimatets drastiska förändring som vår tids viktigaste fråga, som ytterst handlar om människans och jordens överlevnad.

Mats Bigert (f. 1965) och Lars Bergström (f. 1962) träffades på Konsthögskolan i Stockholm på 1980-talet och har sedan dess utfört många gemensamma offentliga konstverk, performativa verk och filmer. De arbetar både i Sverige och utomlands. Efter 30 års kreativt samarbete är deras klimatrelaterade verk i högsta grad aktuella.