Prislista Bohusläns museum

Officiell Prislista Bohusläns museum 2024

Alla priser exklusive moms och i svenska kronor

Publik och pedagogisk verksamhet

Visningar

 • Introduktionsvisning (10 till 20 minuter): 350 kr
 • Allmän visning (45 minuter): 750 kr vardag eller 1 050 kr helg

Hembygdsföreningar anslutna till Bohusläns hembygdsförbund 50% rabatt.

 • Specialarrangemang: Efter överenskommelse

Skola (för-, grund- och gymnasieskola) SFI och Folkhögskola

 • Lektion med museipedagog: Kostnadsfritt
 • Museipedagog besöker skolan: 500 kr samt reseersättning

Program

 • Entré: Kostnadsfritt, men vid specialarrangemang kan entréavgift till arrangemanget förekomma.
 • Provision för biljettservice vid samarrangemang 10 till 20% + moms.
 • Föredrag under arbetstid: 1 300 kr vardag kontorstid. 2 000 kr kvällar och helger. Vid föredrag utanför museet tillkommer reseersättning. Bohusläns hembygdsförbund erhåller 50% rabatt på arvodet.

Lokaler, uthyrning

Spisrummet

 • Per timme 1 300 kr, per halvdag (4 timmar) 3 700 kr, per heldag 5 800 kr.

Hörsalen:

 • Per timme 1 700 kr, per halvdag (4 timmar) 5 250 kr, per heldag 7 900 kr

Övrigt vid lokaluthyrning

 • Ovanstående priser inklusive konferensservice: Projektor, whiteboard, blädderblock, papper och penna, wi-fi och vatten.
 • Hyra efter ordinarie stängning båda lokalerna 2 600 kr per påbörjad timme.
 • För större ommöblering eller anpassning till annan verksamhet 1 600 kr per tillfälle.
 • Tekniker 1 100 kr per timme.

Bildbeställningar ur bildarkivet

 • Foton ur museets bildsamling kan laddas ner från DigitaltMuseum.
 • För bättre bildkvalité kan en ny scanning behöva göras.
 • Bildbeställningar levereras per e-post i formatet tiff.
 • Leverans utifrån tillgänglig tid, vilket kan variera. Bildbeställningar expedieras vartefter de inkommer, leveranstid är normalt 1–2 veckor men kan variera.
 • Eventuell betalning sker via fakturering

Bilder för privat eller ideellt bruk

 • ingen avgift vid begränsade beställningar.
 • För mer omfattande beställningar, eller andra särskilda önskemål: Per timme: 775 kr dock lägst 775 kr totalt.

Bilder för kommersiellt bruk

 • Arbetskostnad Per timme: 775 kr, dock lägst 775 kr per bild.

Utlån av föremål

 • Lån och depositioner beviljas endast till institutioner eller organisationer.
 • Ansökningar om lån och förlängning av lån skall ske skriftligt till museet i god tid.
 • Låntagaren skall svara för transportkostnader, försäkringar och övriga kostnader som uppstår i samband med lån/deposition.
 • Lån och depositioner från Bohusläns museum är tidsbegränsade till max 5 år.

Uppdragsverksamhet

Kontakta museet för aktuella priser.

Timdebiterade uppdrag

 • Arkeologi och osteologi
 • Kulturmiljövård
 • Övriga uppdrag
 • Utställningsarbete (projektering och bygge av utställning. Maskinanvändning, materialkostnad, resor och traktamenten tillkommer.)

Inom kulturmiljöarbetet tar museet betalt för:

 • Arkeologiska utredningar och undersökningar i enlighet med länsstyrelsebeslut.
 • Kulturmiljörelaterade uppdrag som utredningar och inventeringar av bebyggelse och kulturlandskap med mera, liksom kulturmiljöprogram, antikvariska konsekvensbeskrivningar, vattenanknutna kulturvärden med mera.
 • Informationsinsatser i form av skyltar och broschyrer.
 • Antikvarisk medverkan vid restaurering och vård av kulturbyggnader och kyrkor i enlighet med länsstyrelsebeslut.
 • Inventering och dokumentation av kyrkliga kulturvärden, till exempel kyrkogårdar.
 • Upprättande av vård och underhållsplaner.

Museet tar inte betalt för exempelvis:

 • Rådgivning och information
 • Första konsultationen inför planerade byggnadsvårdsprojekt, inklusive kyrkor
 • Plan- och Bygglovsärenden
 • Stöd i projektutveckling (omfattning enligt överenskommelse)
 • Service för besök till museets arkiv.