← Tillbaka till sökresultat

Koleran på Tjörn 1850

Detta är en berättelse om när koleran kom till Tjörn. Läkaren Georg Ossbahr beskriver hur fasansfullt det först var när farsoten kom till ön i november 1850.

Historia

Kolera är en mycket smittsam tarmsjukdom. Den sjuke drabbas av våldsamma kräkningar och diarréer som kan leda till döden.

När kom koleran till Bohuslän?

De första fallen av kolera i Sverige visade sig i juli 1834 och i augusti samma år bröt epidemin ut i Göteborg. Mellan juli och december detta år dog 4650 personer i Göteborg och Bohus län varav 2526 på landsbygden.

Koleraepedemin 1850

Koleran återkom sedan flera gånger under 1800-talet. Och en av dessa epidemier inträffade år 1850. Av de 2288 som då blev sjuka  i Göteborgs och Bohus län avled 884 personer. Tjörn drabbades i november månad. Då insjuknade 51 personer och 21 av dessa smittade dog.

Vilka var det som dog av sjukdomen?

Kolera drabbade i första hand människor som var fattiga och trångbodda. Därför var människor som levde i städernas slumområden särskilt utsatta. Men också en stor del av kustbefolkningen levde under mycket knappa ekonomiska omständigheter.

Georg Ossbahrs berättelse

Den 30 november 1850 anländer läkaren Georg Ossbahr till Tjörn. Då har han precis fått reda på att koleran brutit ut i pastoratet. Ett år senare publiceras ett sammandrag av olika läkares rapporter om kolerafarsoten 1850. I denna publikation ingår en detaljerad redogörelse av vad som mötte Georg Ossbahr när han kom till Tjörn. Och om de ohyggligt hemska scener han blev vittne till under sina första dagar på ön. Här kan du ta del av utdrag ur rapporten med Ossbahrs berättelse.

Utdrag från Ossbahrs berättelse

Gulnad boksida med tryckt text, sida 1.
Gulnad boksida med tryckt text. Sida 2.
Gulnad boksida med tryckt text. Sida 3.
Gulnad boksida med tryckt text. Sida 4.
Gulnad boksida med tryckt text. Sida 5.

Avskrift av Georg Ossbahrs berättelse

Källor

  • Berg, Fredrik Theodor. Sammandrag af officiella rapporter om cholerafarsoten i Sverge år 1850. Stockholm : Norstedts, 1851. Digitalt tillgänglig via Internet Archive.
    Läkaren Georg Ossbarhs berättelse från Tjörn finns i rapporten på sidorna 196-200.

Vill du veta mer?

Visste du att

  • Det fanns ungefär 178000 invånare i Göteborgs och Bohus län år 1850.
  • 1850 var 4 provinsialläkare verksamma i Bohuslän.
  •  Det finns cirka 25 kolerakyrkogårdar i Bohuslän.

Ur våra samlingar

Målning av interiör med en sörjande familjegrupp i allmogemiljö.

Vid sjukbädden av Kilian Zoll. Foto Bohusläns museum. CC BY-NC-ND 4.0

Svartvitt foto av ett kalt bergigt kustlandskap med ett inhägnat och gräsbevuxet område, i vars mitt det finns ett stående kors.

Vedholmens begravningsplats och kolerakyrkogård 1947. Foto Annie Stern/Bohusläns museum.

Målning visar en man som skjuter in en spade med mat genom en glugg till en person inne i en timrad stuga.

Kolerasommaren 1834 av folklivsskildraren C.G. Bernhardson. Foto Bohusläns museum. Upphovsrätt.

Platser att besöka

  • I Bohuslän finns ca 25 kolerakyrkogårdar. Och de flesta av dessa ligger i kustbandet.

Du kanske också är intresserad av

← Tillbaka till sökresultat