Utställning

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta

22 juni 2017 - 8 augusti 2017

Plats: Spisrummet (nedre plan)

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta

En utställning för barn 0-2 år där de kan skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor. I spisrummet på Bohusläns museum 22 juni - 8 augusti.

 

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt kan påverka hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik. Därför öppnar Bohusläns museum en ljudutställning för de allra minsta barnen.

En textbaserad handledning finns tillgänglig i utställning på flera språk- arabiska, engelska, somaliska och svenska.

Kan själv

Bild från utställningen Kan själv! Foto: Västarvet

Med utställningen synliggörs de allra minsta barnen och erbjuder kultur som är anpassad efter deras behov. Genom att erbjuda utställningen vill vi uppfylla de små barnens rätt till deltagande och inflytande i kulturlivet.

Utställningen är producerad inom ramen för Västarvets tunerande verksamhet – Utställningen kommer. Utställningen är formgiven av Tofte Lamberg och har tagits fram i samarbete med Kultur i Väst, tonsättare Johan Svensson, barn och lärare från förskolorna Viljan i Kungälvs kommun och Solgården i Marks kommun. Finansiärer är Statens Musikverk, Kulturbryggan och Tidskriften Föräldrar och Barn.

Kan själv 1

Bild från utställningen Kan själv! Foto: Västarvet