Kommande utställning

Bohussalong 2017

9 december 2017 – 25 januari 2018

Plats: Konsthallen

Bohussalong 2017

Nu är det äntligen dags att ansöka om medverkan på Bohussalong 2017. Årets jury består av de båda konstnärerna Fredrik Åkum och Ida-Lovisa Rudolfsson. Här kan du hitta information kring hur ansökan går till och själv ladda ner anmälningsblanketter.

Bohussalongen är en jurybedömd konstutställning och ett samarrangemang mellan Bohusläns museum och Uddevalla Konstförening. Till Bohussalongen är konstnärer som är folkbokförda eller verksamma i Bohuslän välkomna att lämna in verk. Lägsta ålder för att delta är 16 år.

Anmälningsblankett

Ladda ner din anmälningsblankett: bohussalong-2017-blankett

Följande regler gäller för Bohussalongen

Varje deltagare får lämna in högst 3 arbeten, alla tekniker.
Verken ska inte tidigare ha varit offentligt utställda.
Verk på papper skall vara ramade och under glas (om inte annan funktion avses).

Antagna verk får inte avlägsnas under utställningens gång.
Inlämnade verk skall åtföljas av en komplett och tydligt ifylld anmälningsblankett.
En anmälningsavgift på 80 kr tas ut av varje deltagare,
50 kr för ungdom 16–25 år och studerande.
Vid försäljning uttages en provision på 35%.
På anmälningsblanketten ifylles den totala försäljningssumman (inkl. moms 25%).
Konstnären erhåller betalning först sedan köparen erlagt full likvid.

Dessa datum gäller

Inlämning sker:
fredag 24 november kl 11–15
söndag 26 november kl 11–15 på Bohusläns museum.
Insända verk ska vara museet tillhanda senast onsdag 22 november.
För frakt och transportkostnad, samt eventuell transportförsäkring svarar konstnären själv.
Museet åtar sig ingen återsändning.

Avhämtning av ej antagna verk sker:
fredag 1 december kl 12–15
söndag 3 december kl 12–15 (medtag tidigare erhållet inlämningskvitto).
Antagna och utställda verk, men osålda, hämtas:
fredag 26 januari kl 13–15
söndag 28 januari kl 13–15, eller enligt överenskommelse.
Museet fråntar sig ansvar för verk som inte avhämtats inom angiven tid.
Utställda verk försäkras av museet under utställningstiden.

För mer information kontakta: Agneta von Zeipel, 0522-65 65 73, agneta.vonzeipel(at)bohuslansmuseum.se