Digital utställning

Vi fåglar 2

Vi fåglar – fåglarnas egen berättelse

En utställning om en grupp av de vilda djur som finns nära oss hela året - fåglar. Alla har vi någon relation till våra vingbärande vänner och nu har du chansen att bekanta dig mer med deras värld. Vi intar fåglarnas perspektiv i en humoristisk och tankeväckande utställning fylld med filmer och spännande multimediaupplevelser. Utställningen vänder sig både till barn och vuxna.

Detta är en digital utställning producerad av Bohusläns museum i samarbete med Jonas Myrstrand och Studio Jox. Den bygger på museets egenproducerade uställning Vi fåglar – fåglarnas egen berättelse som visades på Bohusläns museum perioden 19 september 2020 fram till 9 januari 2022 .

Utställningen berättar om de fåglar som häckar och passerar Sverige. Fåglar har fascinerat människan i tusentals år. Och detta har vi velat spegla i utställningen genom att både berätta om vad som kännetecknar olika fåglar, om deras häckningsmönster, och deras flytt till andra delar av världen. Vi vill också visa på hur fåglar haft stor betydelse i mytologin och folktron.

Genom utställningen finns våra berättarfåglar som fungerar som ciceroner, vägledare. Allt i utställningen förmedlas utifrån fåglarnas perspektiv.

Upplev utställningen

Den digitala utställningen är uppdelad i flera avdelningar.

 1. Två multiscreen upplevelser i VR (Virtual Reality).
 2. En 3D modell av den fysiska utställningen.
 3.  Nio olika filmer där vi lyfter några av utställningens teman:
  • Vad kännetecknar en fågel?
  • Hur har människan använt fåglar och ibland också utplånat vissa fågelarter?
  • Hur har konstnärer genom tiderna gestaltat fåglar?
  • Vilka fåglar har haft stor betydelse i folktron och mytologin?
  • Vilka spår av fåglar finns i arkeologin ?Faktadel med utställningstexter.
 4. Faktaunderlag som den fysiska utställningens texter bygger på.

Utställningen i VR-filmer

Här visas två VR-filmer med både svensk och engelsk text. Det blir en multiscreen-upplevelse på flera stora skärmar samtidigt. Störst upplevelse har du om du använder VR glasögon.

Den ena filmen ger en upplevelse av fåglarnas flyttningsmönster och liv under ett år. I den andra filmen får du veta mer om fåglar i konstens värld och hur människor kopplat fåglar till folktro och mytologi.

Utställningen som 3D modell

Här kan du ta del av den fysiska utställningen i en 3D-modell. Med hjälp av din pekare kan du röra dig runt i rummen och ta del av hur utställningen såg ut när den visades på Bohusläns museum.

Filmer från utställningen

Här nedan finner du filmer där Bohusläns museums pedagoger, Jan Uddén, Christina Toreld, Elisabeth Corsander och Birgitta Åhlund berättar kring några av de teman som finns i utställningen.

Vi har också gjort en helt animerad film där berättarfåglarna berättar om sina kännetecken. Denna film finns också i en version med engelska röster.

Filmerna är textade och det finns även möjlighet att välja språk. Alla filmerna är syntolkade.

Men först börjar vi med en film där utställningens producent, Sofie Henryson, leder dig runt så att du får en sammanfattning av vad utställningen innehåller.  

Fakta från utställningen

Den fysiska utställningen var ursprungligen indelad i tio avsnitt. Här kan du fördjupa dig i utställningstexterna.

 • Om den fysiska utställningen Vi Fåglar
 • Bakgrund om berättarfåglarna 
 • Kapitel 1. Om vårt ursprung  
 • Kapitel 2. Vi som är populära och inte 
 • Kapitel 3. Vi fåglar har fantastiska kroppar alternativt Våra egenskaper 
 • Kapitel 4. Vi fåglar har ofta mer än ett hem alternativt Vår flyttning 
 • Kapitel 5. Vår häckning alt. Vi fåglar vill gärna hitta en partner, sätta bo och skaffa ungar. 
 • Kapitel 6. Vi fåglar är viktiga symboler för er. 
 • Kapitel 7. Våra fjädrar och våra kroppar har använts. 
 • Kapitel 8. Ni människor har ställt till det för oss.
 • Kapitel 9. Många spanar på oss och hjälper oss.
 • Kapitel 10. Vi är några väldigt speciella fåglar.
En digital utställning producerad i samverkan med Jonas Myrstrand/Studio Jox med bidrag från Kulturrådet.