Tidsperioder - en introduktion

Det finns många olika sätt att ange tid på. Inom vetenskapen är det vanligast att visa tid som en skala på en linje där alla år är lika långa. Forntiden eller förhistorien kallas den tid som arkeologer intresserar sig för. Forntiden eller den förhistoriska tiden började i Sverige för omkring 10 000 år sedan. Det var då inlandsisen började smälta och de första människorna kom till vårt land. Förhistorien slutade för omkring 1 000 år sedan då det skrivna språket började användas. Den tid som kommer efter förhistorien kallas för historisk tid.

Bild på tidslinje

När isen började smälta vandrade människor in söderifrån. De första människorna som kom hit var jägare som följde iskanten för att jaga och fiska. Redskapen man behövde tillverkades av flinta, kvarts, skiffer, ben, horn eller trä. Allt eftersom klimatet blev mildare kom allt fler människor hit. Förutom jakten och fisket så skaffade man sig mat genom att samla in nötter, frukter och rötter. Så småningom och efter flera tusen år så började man så smått med jordbruk.

Den första perioden brukar kallas för stenåldern och den delas in i en äldre och i en yngre fas där den äldre stenåldern startade för omkring 10 000 år sedan och varade i hela 4 000 år. Vanligt i arkeologisk litteratur är att man starta tideräkningen med det år som Kristus föddes, det vill säga år 0. Därefter anger man sedan antal år före och antal år efter år 0. Den äldre stenåldern är då perioden mellan 8000 och 4000 f.Kr (f.Kr = före Kristi födelse), medan den yngre stenåldern stäcker sig från 4000 till 1800 år f.Kr.

Stenåldersmänniskorna vandrade omkring och förflyttade sig i jakt på föda men när man började odla upp jorden och även så smått började hålla sig med tamboskap så bodde man mer och mer kvar på samma ställe. Den tid som följde på stenåldern kallas för bronsåldern och delas precis som stenåldern upp i en äldre och en yngre fas. Klimatet var milt under denna period och de flesta människor livnärde sig på jordbruk och bodde tillsammans över flera generationer i storfamiljer. Man hade långväga kontakter med andra kulturer och genom handel kunde man byta till sig det vackra och mycket åtråvärda bronset som fått ge namn åt denna tidsperiod. Bronsåldern sträcker sig mellan 1800 och 500 f.Kr.

Efter bronsåldern följde järnåldern, där den yngre järnåldern avslutas med vikingatiden i mitten av 1000-talet e.Kr. (e.Kr = efter Kristi födelse). Under järnåldern blev klimatet kallare och liknar mer det klimat vi har idag. Det var nu man lärde sig att framställa järn. Järnet kom att ersätta flintan och bronsen i tillverkningen av olika typer av redskap och vapen. I slutet av den yngre järnåldern nådde kristendomen Sverige och den tidigare asatron började att överges.

Äldre Stenålder (Pdf)            Yngre Stenålder  (Pdf)   

Äldre bronsålder (Pdf)          Yngre bronsålder (Pdf)    

Äldre Järnålder (Pdf)              Yngre järnålder (Pdf)

Orust 8000 f. Kr (Pdf)    Orust 4000 f.Kr  (Pdf)   Orust 2000 f.Kr (Pdf)   Orust 500 f. kr (Pdf)