Kommande utställning

Eric Magassa – MESSAGES FROM THE STARS

19 februari 2022 - 1 maj 2022

Plats: Konsthallen (nedre plan)

Eric Magassa – MESSAGES FROM THE STARS

I utställningen Messages from the Stars som visas i Konsthallen under våren 2022, tar Eric Magassa ett helhetsgrepp på utställningsrummet som målats i starka färger och med abstrakta former på väggarna. Han går i dialog med museets samling och gör en iscensättning av föremål och objekt som ställs i relation till det egna fotoverket The Lost Series.

Magassa arbetar både intuitivt och performativt i sin process, där han använder sig själv och den geografiska platsen som utgångspunkt för att se, lyssna, känna och undersöka. Han hämtar sin inspiration från vardagen och från sin egen historia med rötter både i Frankrike, Sverige och Senegal, liksom från abstrakt måleri, musik, ritualer, magi, mönster och föremål av antropologisk karaktär. Magassa utforskar genom sitt konstnärskap frågor kring identitet och dess koppling till minnen och platser.  

Fotoserien The Lost Series är ett pågående arbete med bilder är tagna i bland annat Göteborg, Kalifornien, Detroit och Dakar. På bilderna framträder en ensam mansfigur iklädd stora tygstycken i starka färger med en mask av wellpapp framför ansiktet som för tankarna till afrikanska masker eller naivistisk konst. Miljöerna ser övergivna ut och figuren är främmande i sin omgivning – något är förlorat som titeln på verket anger. Magassa utforskar upplevelser och föreställningar om ”den andre” genom att själv agera framför kameran som en främmande gestalt i skilda miljöer. Verken anspelar också på hur den tidiga modernismen approprierade västafrikansk konst, men genom sin performativa handling tar han själv kontroll över processen. Magassa arbetar med en rad olika tekniker och metoder, från måleri, collage och skulptur, till fotografi och rörlig bild, där figurativa och abstrakta element möts och överlappar varandra.


MAGASSA

Foto. En person står på ett tak. I bakgrunden reser sig höga byggnader. Personen är iklädd en svart- och rödrandig kaftan och bär en gulmålad flyttlåda med stora svarta ögon som mask över huvudet.
Foto. En oidentifierbar person står i förgrunden på en snöbetäckt brygga. Mellan personen och de bakomliggande magasinen rinner vatten. Personen bär en svart. och vitrandig kaftan. Över huvudet bär hen en målad flyttkartong med stora röda ögon.
På en inhägnad asfaltsplan, framför en avlång grön vägg står en person. Personen bär en svart- och vitrandig kaftan. Över huvudet bär hen en vitmålad flyttkartong med stora svarta ögon.
Mitt på en landsväg i ett torrt, ökenliknande landskap står en person. Personen bär en svart- och vitrandig kaftan. Över huvudet bär hen en gulmålad flyttkartong med stora svarta ögon.
Foto. En person står på ett tak. I bakgrunden reser sig höga byggnader. Personen är iklädd en svart- och rödrandig kaftan och bär en gulmålad flyttlåda med stora svarta ögon som mask över huvudet. Foto. En oidentifierbar person står i förgrunden på en snöbetäckt brygga. Mellan personen och de bakomliggande magasinen rinner vatten. Personen bär en svart. och vitrandig kaftan. Över huvudet bär hen en målad flyttkartong med stora röda ögon. På en inhägnad asfaltsplan, framför en avlång grön vägg står en person. Personen bär en svart- och vitrandig kaftan. Över huvudet bär hen en vitmålad flyttkartong med stora svarta ögon. Mitt på en landsväg i ett torrt, ökenliknande landskap står en person. Personen bär en svart- och vitrandig kaftan. Över huvudet bär hen en gulmålad flyttkartong med stora svarta ögon.

Magassas urval av objekt i samlingarna har huvudsakligen en anknytning till nuvarande Kongo-Kinshasa, men som vid förra sekelskiftet var en belgisk koloni. Många europeiska länder hade kolonier i Afrika vid den tiden och mycket svenskt sjöfolk anställdes som sjön och navigatörer och som tog med sig föremål från sina resor hem till Sverige. Därmed började en etnografisk insamling av föremål till museerna. Uddevalla museum fick under 1800- och 1900-talet flera donationer av bohuslänningar som tjänstgjort i området. En av dem var sjökapten Elmer Göransson som tjänstgjorde i Kongo och var sjökapten på en ångbåt på Kongofloden mellan åren 1903 till 1932, dels under Leopold II närmast tyranniska stat Kongostaten (1885-1908), som efter internationella protester blev en belgisk koloni, Belgiska Kongo (1908-1960). Elmer Göransson lämnade in material till museet i flera omgångar from. 1914, som innefattar en uppstoppad krokodil, en monterad elfenbensbete, textilier i växtmaterial, masker och annat lokalt hantverk. De insamlade föremålen ställdes på 1960-talet ut i den sk. Kongosamlingen på Uddevalla museum. I den nu aktuella utställningen finns många av dessa föremål med eller återgivna som foton. 

En litterär och tveeggad psykologisk skildring av tidens exploatering gjorde Joseph Conrad i sin roman Mörkrets Hjärta som utkom 1902 och som utspelar sig just på Kongofloden. Den visar den europeiska kolonialismens grymhet och möte med den afrikanska befolkningen.  

Eric Magassa har valt att redovisa sitt urval så som det ligger i museets magasin på hyllsektioner som målats om inför utställningen. Att redovisa dem direkt utan att lägga dem i montrar gör att föremålen inte blir de exotiska statusföremål de en gångs ansågs vara när de togs emot. Objekten inordnas istället i Magassa eget kosmos. Sett i ljuset av den grymma koloniala historien representerar de föremålen idag en historia om övergrepp och förtryck. Konstnärer och forskare har under de senaste decennierna just studerat arkiv och museisamlingar runtom i världen utifrån ett postkolonialt perspektiv, som innefattar institutionskritik. En del föremååterbördas också numer till sina ursprungsländer. Museernas föremålssamlingar kan ses som traditionsbärare, som genom konstnärliga ingrepp kan omtolkas och omforma vår syn på dem och lyfta fram frågor kring föremålens historia och migration. 

 

Porträttfoto. Eric Magassa i mönstrad hatt i tyg och rödas olglasögon, hållande i ett verk av wellpapp med abstraktmåleri.

Eric Magassa. Foto: Martin Dixon.

Magassa omvandlar även konsthallens vita rum till något annat – närmast ett storskaligt abstrakt måleri som skapar en miljö som tonar in i de övriga verken och korresponderar med The Lost Series. De klassiskt modernistiska vita gallerirummet, som på senare år kritiserats för att representera en dominerande västerländsk kanon i konstvärlden, förvandlas till ett rum där perspektiven förskjuts och färg, musik, verk och upplevelse samverkar. Föremålen och verken i utställningen korresponderar i en ny kontext som lyfter fram nya betydelser och tolkningar av dem.