Tidigare utställning

Britt Ignell – då, nu – under tiden

22 september 2018 - 18 november 2018

Plats: Konsthallen

Britt Ignell – då, nu – under tiden

Utställningen då, nu - under tiden av Britt Ignell är en delvis retrospektiv utställning som omfattar verk från 1990-talet och framåt. I utställningen visas skulptur, teckning, objekt och installationer. Britt Ignell debuterade i Göteborg redan 1984 och har sedan dess varit uppmärksammad och gjort ett stort antal utställningar runt omkring i Sverige. Numera är hon vid sidan av konstnärskapet verksam som lärare på Stenebyskolan och bosatt i närheten av Gerlesborg.

Britt Ignell rör sig fritt mellan en mängd olika material såsom trä, betong och under senare år även resin, en slags syntetisk harts. Hon arbetar både med föreställande och med mer abstrakta former. Associationer till hav och natur återkommer i olika skulpturala gestaltningar. Flera av de äldre verken från tidigt 1990-tal associerar till kropp och organiska former. Vissa av dem framstår som urtida stelnade former – strama i sin karaktär och påminner om fossil eller skelett.  Färgskalan i de tidiga verken går mot beige eller grått och svart, där materialet i huvudsak är betong.

Under det senare 1990-talet och in på det nya seklet är verken mer lekfulla i sin karaktär, där bröst, rumpor och kön kan skymta fram i den strukturerade formen. Färg läggs på i sparsamma tunna lager på den känsligt bearbetade ytan. Verken inger en känsla av tyngd som också speglar den livsresa som Britt Ignell tecknar spår av i sina verk. De senare årens verk präglas av en lätthet där de tunna sköra formationerna svävar i rummet. Rymd och luft är element som blir framträdande. Minnen från barndomens upptäckter och arkeologi, varvas med urtidspår från vårt universum och bildar tillsammans en väv. Minnen – hågkomster – tillfälligheter – möten och tillvarons oförutsägbarhet länkas samman i en kedja.  Dåtid och nutid flätas samman. Trots verkens påtagliga lätthet, ligger det ett långt och lustfyllt arbete bakom dem. De formas, prepareras, sedan gjuts de i det slutgiltiga materialet resin. I utställningen visas också ett större antal teckningar gjorda under det senaste decenniet. Dessa utgör ett parallellt spår till de övriga verken. Till utställningen har Britt Ignell publicerat en bok med texter kring det egna skapandet och en tillbakablick på konstnärskapet.