Tidigare utställning

Artistic Territories

10 februari 2018 - 15 april 2018

Plats: Konsthallen

Artistic Territories

I utställningen Artistic Territories möter vi fem samtida konstnärer som undersöker aktuella begrepp och företeelser i vår samtid. Hur ser den konstnärliga strategierna ut i en turbulent omvärld som tycks känneteckna vår samtid? Vi möts av miljökris, konsumtionskris, politiska/sociala kriser och ekonomiska kriser och en värld där spänningarna ökar, såväl mellan individer och grupper som klasser och nationer. Hur hanterar vi detta? Kan konsten ge några svar eller ställa frågor som kanske ruckar på perspektiven och skapar nya scenarier?

Utställningens titel är öppen och konstnärerna tar avstamp i sitt eget mentala territorium, som kan spegla både yttre och inre världar, gränser och territorier. Konstnärerna tillhör en yngre generation som arbetar konceptuellt och som rör sig obehindrat mellan olika konstnärliga uttryck och tekniker. De tar upp begrepp som konsumtion, identitet, normalitet och filosofiska teman. Med humor, satir och drastiska konstnärliga grepp får vi ta del av några viktiga samtida konstnärers verk. Medverkar gör Patrik Bengtsson, Goran Hassanpour, Mattias Norström, Linnéa Sjöberg och Iris Smeds.

Medverkande konstnärer

Patrik Bengtsson

Patrik Bengtsson arbetar ofta med en redan berättad historia, hämtad från den moderna historieskrivningen: ett minne från en myt, en text ur en bok eller något från internet, där han sedan länkar skeenden till varandra och skapar nya berättelser. I utställningen visas verket Väktare som vaktar behållare som innehåller ingenting, därför vaktar väktarna ingenting, som påbörjades för över tre år sedan. I det nya verket vill han gestalta komplexa känslor och rädslan som blivit en global handelsvara. Han är bosatt i Göteborg och gick ut Akademi Valand 2005.

Goran Hassanpour

Goran Hassanpour har i tidigare verk arbetat med minnet, barndomen och verk som kretsar kring den exil familjen tvingades till. Under senare år har han arbetat med spegelglas monterade i abstrakta rutmönster, som kan sägas representera underliggande idéer kring filosofi, astronomi och föreställningar om kosmos. I olika verk destabiliserar han dessa mönster genom ljussättning och fysisk påverkan, så att strukturerna rubbas. Goran Hassanpour är bosatt i Göteborg. Han gick ut Akademi Valand 2008.

Mattias Norström

Mattias Norströms konst kolliderar natur, hantverkstradition och populärkultur. Han använder sig ofta av tydliga symboler som genom brutal eller ömsint behandling laddas med oväntat innehåll. Norströms konst verkar alltid direkt men aldrig enkelt, materialvalen och dess hantering är alltid centrala: i det handfasta och konkreta ryms den poetiska vändningen. I utställningen presenteras en ovanlig möbel/skulptur vars innehåll tangerar buddistiska tankegångar. Mattias Norström är bosatt i Lerum. Han gick ut Akademi Valand 2002.

Linnéa Sjöberg

Linnéa Sjöberg arbetar med performance som undersökningsmetod under längre perioder, där konsten smälter ihop med hennes vardag och upplöser gränsen mellan konst och liv. Hon berör teman som individ, kropp och identitet som konstant suddas ut och omformuleras i arkitektoniska utgrävningar av sig själv. I performanceverket  Gtd4s810 (Getting Things Done for Satan), transformerade Sjöberg sitt yttre till en idé om en karriärkvinna. Projektet genomfördes under ett och ett halvt år som ett utforskande av hur klass och grupptillhörighet manifesteras. Linnéa Sjöberg gick ut Kungliga Konsthögskolan 2012. Hon bor i Stockholm och Berlin.

Iris Smeds

Iris Smeds är en konstnär som arbetar gränsöverskridande med olika uttryck som performance, film, text och poesi. Hon har en bakgrund som dramatiker och de senaste åren har hon jobbat med projekt som behandlar konsten och den mänskliga identitetens säljbara värde. Vem är jag, vem skulle jag kunna vara och vad är jag värd? – är frågor som blottlägger den vilsenhet som det innebär att vara människa idag. Iris Smeds är bosatt och verksam i Stockholm.

 

Medverkansersättning stärker den samtida konsten!

Kulturnämnden i Västra Götaland har beviljat ytterligare en miljon för 2018 i medverkansersättning. Och en av mottagarna är Konsthallen Bohusläns museum, som tilldelats 135. 00 kr.

Medverkansersättning är en del av det så kallade MU-avtalet som är ett avtal mellan staten och konstnärsorganisationerna. Kulturnämnden har sedan tidigare arbetat utifrån den ena delen av MU-avtalet – utställningsersättning. 2017 blev Västra Götalandsregionenen den första regionen att avsätta medel som var öronmärkta för medverkansersättning, en satsning som nu alltså fortsätter.

”En slutsats som vi kan dra av 2017 års satsning på medverkansersättning är att konsthallarna och museerna har fått större möjlighet att beställa nya verk”, säger Staffan Rydén, Västra Götalandsregionens kulturchef.

”Medverkansersättning ger en betydligt bättre möjlighet till en mer seriös nyproduktion och konstnärerna har tagit fram nya verk inför utställningen. Konstnärerna fick bättre betalt än de annars skulle fått. Troligtvis hade vi inte kunnat ersätta dem för att ta fram nya verk om vi inte fått medverkansersättningen”, säger Konsthallen Bohusläns museum i en kommentar till Västra Götalandsregionen. Medverkansersättningen kan sökas av museer och konsthallar som har långsiktiga uppdrag av kulturnämnden.

Läs mer: Kulturnämnden i Västra Götaland – Medverkansersättning 2018