Tidigare utställning

Marie-Louise Ekman Konst och film

30 januari 2016 - 24 april 2016

Vad vore väl en människa utan sin fantasi?

Utställningen Marie-Louise Ekman visades i Konsthallen våren 2016. ”Kultur - eller om man här vill använda ordet konst - är något som varje människas hjärna är sysselsatt med dygnet runt… Vad vore väl en människa utan sin fantasi?” så uttryckte sig Marie-Louise Ekman i ett performativt tal på Skansen 1988.

Marie-Louise Ekman

Marie-Louis Ekmans konstnärskap är mångsidigt. Sedan debuten 1967 på Galleri Karlsson i Stockholm har hon rört sig mellan måleri, grafik, textilapplikation, barnböcker, scenografi, film, skulptur och teater. Hon blev den första kvinnliga professorn på Konsthögskolan i Stockholm 1984, där hon senare också var rektor. Under perioden 2009-2014 var hon chef för Dramaten i Stockholm.

Utställningen på Konsthallen Bohusläns museum uppmärksammar hur det sceniska eller teatrala är en bärande idé som präglar många av Marie-Louise Ekmans arbeten, oavsett konstform. I utställningen presenteras måleri, grafik och objekt från 1970-talet och 1980-talet, arkivmaterial från Ekmans arbetsprocesser med film, scenografi, korrespondens och kulturdebatt.

Utställningen inkluderar målningar, grafik och ett antal små objekt. Ekmans egensinniga bildvärld är drastisk och humoristisk och den innehåller referenser till både populärkultur och konsthistoria. Hennes stil har kallats ”pop-naivism” för sina serieliknande scener. Det är rena färgytor och omsorgsfullt tecknade karaktärer som är involverade i olika dramatiska situationer. På slutet av 1960-talet och början av 1970-talet fanns det en internationell strömning bland konstnärer som ville ge plats åt barns och kvinnors erfarenheter i konsten. Ekman var en av pionjärerna som tog upp vardagsliv och hemmiljö som motiv.

I verket ”Hemma hos en dam” från 1973 sitter en kvinna rak i ryggen på en stol i ett rum och tittar på TV där ett mansansikte skymtar i rutan. Samtidigt bajsar en hund på golvet bakom kvinnan. Målningen ingår i en lång serie bilder som skildrar händelser som först verkar vardagliga och begripliga men sedan framstår som alltmer märkliga och våldsamma. Scenerna kan framstå som både absurda och humoristiska, men Ekman vill skildra verklighetens längtan, ensamhet, passion, död, rädsla, äckel, drömmar.

Film – det teatraliska och det sceniska

En del av utställningen visar dokument, fotografier, rekvisita och filmklipp från Ekmans arbetsprocess. Framför allt från hennes arbete med filmer, men också från arbetet med offentliga skulpturer och från hennes roll som kulturdebattör.

I slutet av 1970-talet inledde hon ett samarbete med filmbolaget Hinden och tillsammans har de skapat en rad filmer. I utställningen visas arbetsmaterial kring filmerna ”Den lilla flickan och den stora kärleken”, ”Moderna Människor”, ”Fadern, Sonen och Den Helige Ande”, ”Den hemlige vännen” och TV-serien ”Målarskolan”.

Idén om hur allt händer som om det var på en teaterscen uttrycks på många olika sätt i Ekmans konstnärskap. Det kan vara tydliga referenser, som t ex platta kulisser i målningarnas sidor eller att figurerna är placerade i förgrunden, ofta vända mot bildytan eller i profil som om de stod på en trång scen inför publik. Ekman för sina berättelser framåt med rollspel, masker, förvandlingar, där män framträder i kvinnokläder. Figurerna är ett slags fasta karaktärer och påminner på så sätt om seriefigurer eller om Commedia dell’Arte-traditionen med sitt stående galleri av parodiska rollfigurer.

Utställningen är producerad av Gävle konstcentrum i samarbete med filmbolaget Hinden och Tensta konsthall. I Konsthallen på Bohusläns museum är utställningen även kompletterad med verk inlånade från Moderna Museet. Texten är skriven av Anna Livion Ingvarsson, Gävle Konstcentrum och bearbetad av Konsthallen – Bohusläns museum.